אחזור מסך VIP
חנות RSS

תחרות VIP

מבוא: הגדרות עיקריות ומה עושה את תנאי השימוש שלך
ההגדרות הבאות משמשות בתנאים והתניות אלה:
"תנאי הבונוס" פירושו כל התנאים וההגבלות ו / או הכללים בנוגע לקידומי מכירות, בונוסים והצעות מיוחדות אשר עשויים לחול על כל חלק מהשירותים מעת לעת

"פרטי הקשר שלך" מוגדרים בסעיף 4

"תנאי הורדה" פירושו תנאי משתמש ותנאי שימוש נוספים אשר עליך לאשר את הסכמתך כחלק מהורדה ו / או התקנה של כל תוכנה אשר ניתן להוריד כדי שתוכל להשתמש באתר, לרבות ה פלייטק הסכם רישיון למשתמש קצה, אשר ניתן למצוא בנספח לתנאים הכלליים

"תנאים כלליים" פירושו התנאים וההגבלות המפורטים במסמך זה

"קבוצה" פירושה ביחס לכל צד, חברה שהיא מעת לעת חברה בת או חברת האחזקות האולטימטיבית של אותו צד או חברה בת אחרת, ישירה או עקיפה, של חברת החזקות מוחלטת כאמור.

"מדיניות פרטיות" פירושה מדיניות הפרטיות של VIP Stakes הנגישה דרך הקישור מדיניות פרטיות

"כללים" פירושו כללי ההימורים וחוקי המשחק הרלוונטיים במיוחד לסוג ההימורים ו / או המשחקים הרלוונטיים, כפי שזוהו בפירוט רב יותר בסעיף 1.3.1 וב- 1.3.2

"שירותים" פירושו, לפי הצורך, את השירותים המוצעים לעת עתה על - ידי VIP VIP Stakes באמצעות האתר ו / או באמצעות כל יישום נייד או טאבלט.

"תנאי שימוש" פירושו (א) התנאים הכלליים, (ב) מדיניות הפרטיות ו- (ג) לפי העניין לפי סעיף 1.3, הכללים הרלוונטיים, תנאי הבונוס ותנאים נוספים החלים על השירותים הנמצאים בשימוש על ידך ו ( ד) כל תנאי הורדה

"אתר" פירושו אתר האינטרנט https://vipstakes.com או כל דף או חלק ממנו לעת עתה

"VIP Stakes" פירושו HighWeb Ventures NV

על ידי שימוש ו / או ביקור בקטע כלשהו של האתר, או על ידי פתיחת חשבון ב- VIP Stakes באמצעות האתר, אתה מסכים להיות כפוף לתנאי השימוש ואתה בהתאם: (א) מסכים לשימוש בתקשורת אלקטרונית לפי הזמנה להתקשר בחוזים; וכן (ב) לוותר על כל הזכויות או הדרישות החלות המחייבות חתימה ידנית, עד למידה המותרת על פי כל דין חל. תנאי השימוש אינם משפיעים על זכויותיך הסטטוטוריות.
בנוסף, כאשר אתה משחק בכל משחק, או מעמיד הימור באמצעות השירותים, או להשתמש בשירותים אחרים, אתה מסכים להיות מחויב על ידי:
הכללים עבור כל הימורי הספורט ב- VIP Stakes Sportsbook כפי שנקבע תחת הכרטיסייה עזרה כללית ("חוקי ההימורים"); ו
הכללים של כל משחק שאתה משחק ("כללי המשחק"), כפי שמתואר בכרטיסייה כללי עזרה רלוונטית, כל הכרטיסייה 'עזרה' ו'כללים ', כולל (ללא הגבלה):
עבור משחקים בכרטיסייה 'קזינו': כללי הקזינו למשחק הרלוונטי;
עבור משחקים בכרטיסייה 'משחקים': כללי המשחק עבור המשחק הרלוונטי;
עבור משחקים על הכרטיסייה 'Vegas': חוקי Vegas עבור המשחק הרלוונטי;
עבור משחקי קזינו חיים בקזינו 'קזינו' ו 'וגאס': חוקי וגאס וכללי הקזינו למשחק הרלוונטי;
לגבי כל משחקים חדשים, הכללים החלים על משחק זה;
כל תנאי בונוס;
כל תנאי הורדה; ו
כל מונח אחר החלים על השירותים ו / או אשר עליך לאשר את הסכמתך כחלק מהשירותים.
הטקסט המקורי של תנאי השימוש הם באנגלית וכל פרשנות של אותם יהיה מבוסס על הטקסט המקורי באנגלית. אם תנאי השימוש או כל המסמכים או ההודעות המתייחסים אליהם מתורגמים לשפה אחרת, הגירסה המקורית באנגלית תנצח.
בכל מקרה של סתירה או חוסר עקביות בין כל אחד מהפרקים של תנאי השימוש המרכיבים את החוזה עם VIP Stakes, סדר העדיפויות יהיה כדלקמן:
תנאי הבונוס;
חוקי ההימורים;
כללי המשחק;
התנאים הנוספים;
התנאים הכלליים;
מדיניות הפרטיות; ו
תנאי ההורדה.
אנא קרא את תנאי השימוש בקפידה לפני שתקבל אותם. לאחר שתאשר את תנאי השימוש, אנא הדפס את תנאי השימוש ואחסן אותם, יחד עם כל הודעות האימייל המאשרות, תנאים נוספים, נתוני עסקאות, כללי משחק, כללי העסקה הוגנים ושיטות תשלום רלוונטיות לשימושך באתר. שים לב שתנאי השימוש כפופים לשינוי, כמפורט בסעיף 3 להלן.
אם אינך מסכים לקבל את התנאים וההגבלות, אל תפתח חשבון ו / או תמשיך להשתמש בחשבונך. המשך השימוש שלך באחד מהשירותים יהווה הסכמה לתנאי השימוש שהודענו לנו על כך שתקבל מעת לעת.
תנאי השימוש מסדירים את החוזה שלך עם VIP Stakes ויכנסו לתוקף ב- 1st ינואר 2014. למען הסר ספק, כל אחד מהקטעים של האתר כפוף לתנאי השימוש, ואתה צריך להבטיח בכל עת שהשימוש שלך בשירותים יהיה בהתאם לתנאי השימוש.
תנאים כלליים

צדדים קשורים
תנאי השימוש יסוכמו בינך לבין חברת HighWeb Ventures NV (reg. Nr xNXX), אשר פעילות המשחקים שלה מוסדרת תחת רישיון משנה. 125776 / JAZ 8048-2013 שהונפקו על ידי ועדת המשחקים של Curacao ו Highweb שירותים בע"מ אשר אחראי על הטיפול תשלומים מקוונים.
האתר, הסיכויים והמחירים הכלולים בו ותנאי השימוש מתורגמים למספר שפות, ולכן הם מיועדים לשימושם של אזרחי המדינות הרלוונטיות ומדינות אחרות המדברות בשפות אלו.
הפניות בתנאי השימוש ל "אותנו", "שלנו" או "אנחנו" הן הפניות ל:
אח"מים; או
במקרה של תנאים והתניות הנוגעים לכספים המוחזקים בחשבונך מעת לעת, לכל חברה של HighWeb Ventures NV המחזיקה בכסף כנאמן, ותהיה (ככל שהדבר הולם) תכלול את הסוכנים, השותפים והספקים שלנו.

שינויים בתנאי השימוש
ייתכן שיהיה עלינו לשנות את תנאי השימוש מעת לעת מכמה סיבות, לרבות (ללא הגבלה) מטעמים מסחריים, לציית לחוק או לתקנות, לציית להוראות, הנחיות או המלצות של גוף רגולטורי, או עבור מסיבות שירות לקוחות. ניתן לעיין בתנאי השימוש העדכניים ביותר בקישור תנאים והגבלות בקטע התחתונה של האתר, והתאריך שבו הם ייכנסו לתוקף מצוינים בסעיף 1.8 של תנאים כלליים אלה.
כאשר ברצוננו לבצע שינויים מהותיים בתנאי השימוש, אנו נספק לך הודעה מוקדמת על שינויים כאלה, כפי שניתן לבצע באופן סביר באמצעות אחת השיטות המפורטות בסעיף 3.3. עבור שינויים קלים או לא מהותיים, אנו עשויים שלא לתת לך הודעה על שינויים כאלה, לכן מומלץ לעיין בתנאי השימוש באמצעות קישור תנאים והגבלות באתר על בסיס קבוע.
כאשר אנו מבצעים שינויים בתנאי השימוש בהם ברצוננו להודיע ​​לך על כך, אנו נעשה זאת בשיטת הודעה כזו, לפי שיקול דעתנו, ונראה כי היא מתאימה, אשר עשויה לכלול:
דוא"ל (לכתובת הדוא"ל שסיפקת לנו בעבר);
הודעה לתיבת הדואר הנכנס שלך באתר; או
הודעה באתר
ואנו עשויים, לפי שיקול דעתנו, להזמין אותך לקבל את תנאי השימוש החדשים על ידי לחיצה על "כן" או "אני מסכים", בדיקת "תיבת סימון" או כל שיטת אישור דומה אחרת על ידך. אם תספק לנו כל אישור כזה, או תמשיך להשתמש באתר או לאחר הודעה לפי סעיף זה 3, אתה, מאותו מועד, ייראה כאילו קיבלת את תנאי השימוש החדשים, לרבות (עבור הימנעות מהספק) כל תוספות, הסרות, תחליפים או שינויים אחרים בזהות VIP Stakes, בין אם קראת את תנאי השימוש המתוקנים ובין אם לא. אם כל שינוי אינו מקובל עליך, תוכל להפסיק להשתמש בשירותים ו / או לסגור את החשבון שלך על ידי עמידה בפסקה 12 של תנאים כלליים אלה.

פתיחת החשבון שלך
על מנת למקם הימור או לשחק משחק באמצעות השירותים, יהיה עליך לפתוח חשבון ב- VIP Stakes ("החשבון שלך" או "חשבון").
כדי לפתוח את החשבון שלך לשימוש עם השירותים, באפשרותך:
צור קשר עם שירותי לקוחות;
לחץ על הצטרף כעת לאתר ופעל לפי ההוראות המופיעות על המסך;
פתוח על ידי שיטה אחרת פתיחת חשבון כפי כפי שיוצע מעת לעת על ידי VIP VIP Stakes.
החשבון שלך יופעל על ידי חברת VIP Stakes או על ידי חברה אחרת בקבוצה שלה עבור ו / או בעצמה ו / או חברת HighWeb Ventures NV הרלוונטית שעמה התקשרת.
כאשר תפתח את חשבונך תתבקש למסור לנו פרטים אישיים, לרבות שמך ותאריך הלידה שלך ופרטי קשר מתאימים, כולל כתובת, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני ("פרטי הקשר שלך"). באפשרותך לעדכן את פרטי הקשר שלך מעת לעת על-ידי פנייה אל Customer Servicesor דרך הדף 'ניהול החשבון שלי' באתר האינטרנט או בשיטה אחרת כפי שתוצע מעת לעת על-ידי VIP Stakes.
אם אינך רוצה שפרטי הקשר שלך ישמשו אותנו ואת השותפים העסקיים שלנו ליצירת קשר איתך כדי להודיע ​​לך על מידע שיווקי המתייחס לאחרים של המוצרים, המוצרים או השירותים שלנו או של שותפינו העסקיים, ציין כי זהו המקרה על ידי סימון התיבה הרלוונטית כפי שהורה כאשר אתה פותח חשבון באתר או על ידי ליידע את שירות הלקוחות
בפתיחת החשבון שלך אתה מתחייב כי:
אתה מבין ומקבל את הסיכון, על ידי שימוש בשירותים, אתה יכול, כמו גם זכייה כסף, להפסיד כסף;
אתה (א) מעל גיל 18 ו (ב) מעל גיל שבו פעילויות הימורים או משחקים הן חוקיות על פי החוק או השיפוט החלים עליך ("הגיל הרלוונטי");
הימורים אינם בלתי חוקיים בשטח שבו אתה מתגורר;
אתה יכול מבחינה חוקית להתקשר בחוזים;
לא נשללת מההימורים; ו
עדיין לא היה לך חשבון שסוגר על ידינו בכל אחד מהאתרים המופעלים על ידי הקבוצה שלנו או לפי בקשתך לפי סעיף 33 (משחקים / הימורים).
על חשבונך להיות רשום בשם הפרטי, הנכון, הפרטי והנפשי שלך, והוא יונפק לך פעם אחת בלבד ולא ישוכפל באמצעות כל אדם אחר, משפחה, משק בית, כתובת (כתובת דואר או כתובת IP), כתובת דוא"ל או כל סביבה שבה מחשבים משותפים (כגון בתי ספר, מקומות עבודה, ספריות ציבוריות וכו '), מחשב (או מכשיר גישה אחר) ו / או חשבון בגין השירותים. כל חשבון אחר שאתה פותח אצלנו, או שהוא בבעלותך לטובה ביחס לשירותים, יהיה "חשבונות כפולים". אנו עשויים לסגור כל חשבון כפול (אך לא יהיה חייב לעשות כן). אם נסגור חשבון כפול:
כל בונוסים, הימורים חינם ו winnings שנצברו מתוך בונוסים כאלה הימורים חינם שהושגו באמצעות חשבון כפול זה יהיה בטל ו הפסידה על ידי לך;
אנו עשויים, לפי שיקול דעתנו המלא, לבטל את כל הזכיות ולהחזיר את כל הפיקדונות (פחות סכומים בגין זכיות בטל) שבוצעו בגין אותו חשבון כפול, וככל שלא התאוששנו על ידינו מתוך החשבון הכפול הרלוונטי, כל סכומים יהיו שהוחזרו אלינו על ידיך בגין חשבון כפול, ניתן לשחזר אותנו ישירות מכל חשבון אחר בחשבונך (כולל כל חשבון כפולים אחר); או
אנו רשאים, על פי שיקול דעתנו, לאפשר שימוש בחשבון הכפול כדי להיחשב תקף, ובמקרה זה כל ההפסדים וההימור שיוטלו על ידך או עבורכם באמצעות החשבון הכפול יישמרו על ידנו.

אימות זהותך; דרישות לגיוס כספים
אתה מתחייב כי:
השם והכתובת שאתה מספק בעת פתיחת החשבון שלך נכונים; ו
אתה הבעלים החוקי של הכסף שבו אתה בכל עת להפקיד בחשבון שלך.
על ידי הסכמתך לתנאי השימוש אתה מסמיך אותנו לבצע בדיקות אימות כאלה מעת לעת, כפי שאנו עשויים לדרוש את עצמנו או עשויים להידרש על ידי צדדים שלישיים (לרבות, אך לא רק, גופים רגולטוריים) כדי לאשר את העובדות הללו (" צ'קים "). אתה מסכים כי מעת לעת, על פי בקשתנו, ייתכן שתידרש לספק פרטים נוספים לגבי כל מידע שסיפקת לנו, לרבות ביחס לכל הפקדות שהפכת לחשבון שלך.
למרות שאנו מבצעים כל המחאות מעת לעת, אנו עשויים להגביל את משיכת הכספים מחשבונך ו / או למנוע גישה לכל חלקי האתר או לחלקים מסוימים. לידיעתך, אנו עשויים מעת לעת לבצע מחדש את הבדיקות עבור רגולציה, אבטחה או סיבות עסקיות אחרות. אם כל הגבלות כאלה לגרום לך בעיה, אנא פנה לשירותי לקוחות.
בנסיבות מסוימות, ייתכן שנצטרך ליצור עמך קשר ולבקש ממך לספק לנו מידע נוסף ישירות על מנת להשלים את ההמחאות. לשם כך, אנו נהיה רשאים, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, לדרוש שתספק לנו מזהה נוטריוני או כל תעודת זהות מקבילה בהתאם לחוק הרלוונטי של תחום השיפוט שלך או בכל דרך אחרת, הוכחת כתובת, חשבונות חשמל, פרטי בנק, הצהרות הבנק והפניות הבנק. עד שיסופק מידע זה לשביעות רצוננו, אנו עשויים למנוע כל פעולה שתבוצע על ידך ביחס לחשבון או אם אנו רשאים, כאשר אנו סבורים כי מידע שגוי במתכוון סופק על ידך, שמור על כל סכום שהופקדו בחשבון סגירת החשבון על ידינו.
זה יכול להיות עבירה על אנשים מתחת לגיל הרלוונטי לעשות שימוש באתר. אם לא נוכל לאשר שאתה הגיל הרלוונטי, אנו עשויים להשעות את חשבונך עד למועד שבו נוכל לאשר שאתה הגיל הרלוונטי. אם אתה הוכח לאחר מכן היה תחת גיל רלוונטי בזמן שביצעת כל הימורים או עסקאות גומלין איתנו, לאחר מכן:
החשבון שלך ייסגר;
כל העסקאות שבוצעו בזמן שאתה קטינים ייעשה בטל, וכל הכספים הקשורים שהופקדו על ידי אתה יוחזרו על ידי אמצעי התשלום המשמש להפקדת כספים אלה, בכל מקום אפשרי;
כל הפקדות שבוצעו בזמן שהיית מתחת לגיל הרלוונטי יוחזרו אליך; ו
כל זכיות אשר צברת במהלך הזמן שבו היית תחת הגיל הרלוונטי תחולט על ידך (וניתן לנכות מסכום הפיקדון שהוחזר לפי סעיף 5.5.3 ותחזיר אלינו לפי דרישה, כל קרן שהייתה נסוגה מחשבונך.

USERNAME, PASSWORD, PIN ומידע על לקוחות
לאחר פתיחת החשבון שלך, עליך לנקוט בכל הצעדים הסבירים כדי להימנע מלגלות (אם בכוונה או בטעות) את שם המשתמש, הסיסמה ו / או מספר החשבון שלך לכל אדם אחר, כולל הבטחת הורדת תוכנת אבטחה עדכנית למחשב שלך.
כל העסקאות שנעשו כאשר שם המשתמש והסיסמה שלך ו / או מספר החשבון שלך הוזנו כהלכה ייחשבו כתוקף, בין אם אושר על ידך, ולא נהיה אחראים לתביעות כלשהן במקרה שתגלה את שם המשתמש, הסיסמה או (אם בכוונה או בטעות).
אם יש לך אבוד או שכחת את פרטי החשבון שלך, או שיש לך סיבה להאמין שפרטים אלה ידועים לצד שלישי בלתי מורשה, פנה אלינו באופן מיידי לקבלת תחליף באמצעות שירותי הלקוחות, אשר פרטים עליהם ניתן למצוא בסעיף העזרה של האתר.

הפקדות וגירעונות מחשבון שלך
אם ברצונך להשתתף בשירותים, עליך להפקיד כספים בחשבונך מחשבון או ממקור שבו אתה בעל החשבון. כספים אלה עשויים (בכפוף לסעיף 5) ולאחר מכן לשמש אותך למקם הימורים או לשחק משחקים. פרטים נוספים על אופן הפקדה, משיכה והעברה של כספים ניתן למצוא בדף הפקדה של סעיף העזרה של האתר. אם אתה משתמש באמצעי תשלום שבגינו אינך בעל החשבון, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לטפל בכל הפקדה בחשבון כבלתי חוקית (וכל הזכיות הנובעות מהפקדה כזו כריק) עד להשלמת ההשלמה של כל המחאות הרלוונטיות .
כל הפקדות כסף אמיתי חייב להיות הימור 1 זמן לפני נסיגה יכול להתבצע. למשל. אם אתה להפקיד € 20 אתה חייב לעשות € 20 בשווי של הימורים לפני נסיגה ניתן לבקש. אחזקות VIP שומרת לעצמה את הזכות לגבות עמלה של 10% למקרה שהנגן יבקש משיכה ללא מחזור חשבון חבר שהוא שווה או יותר מכמות הכספים שהופקדו.
בעת בקשה לנסיגה, כל הבונוסים הפעילים וכל הזכיות שנצברו מכספי הבונוס או מהקידומים יוסרו מחשבונך
כמו כן, אתה מסכים לא לעשות כל תשלום גב, reversals או לבטל את כל הפקדות לחשבון שלך, ובכל מקרה כזה כדי להחזיר ולפצות אותנו על פיקדונות כאלה שלא שולמו, כולל כל ההוצאות שנגרמו לנו בתהליך של גביית ההפקדה שלך. למען הסר ספק החשבון שלך לא ישמש אותך כחשבון בנק, ואם נהיה מודעים לפיקדונות וממשיכות מהחשבון שלך ללא פעילות הימורים או משחקי הימורים מתאימים, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לנכות דמי ניהול (בין אם לא נסגור או נשעה את החשבון).
החשבון שלך אינו חשבון בנק ולכן אינו מבוטח, מובטח, ממומן או מוגן בדרך אחרת על ידי כל מערכת הפקדה או ביטוח בנקאי או על ידי כל מערכת ביטוח דומה אחרת. כל הכספים שהופקדו אצלנו בחשבון שלך לא ימשכו עניין כלשהו. הכספים שהופקדו אצלנו מוחזקים תחת חשבון בנק רגיל ו / או חשבון נאמנות בשם חברת VIP Stakes או חברה אחרת של HighWeb Ventures NV, המחזיקה את הכספים בחשבון הנאמנות עבורך ובזכאים אחרים. ככזה, במקרה של חדלות פירעון שלנו, אתה תהיה רשאי לתבוע כל הכספים המוחזקים על אמון לך בחשבון כזה, אבל אתה לא תהיה שום הגנה תחת כל תוכנית ערבות סטטוטורית הפקדה.
אנו רשאים בכל עת לבטל את כל היתרה החיובית בחשבונך כנגד כל סכום המגיע לך (לרבות במסגרת חשבון כפול) לכל חברה אחרת ב- HighWeb Ventures NV (ללא קשר לשאלה אם חלה הפרה של תנאי השימוש) , כולל (ללא הגבלה) כאשר אנו מחדש ליישב כל ההימורים או ההימורים לפי סעיף 4.7 (חשבונות כפולים), סעיף 12 (קנוניה, רמאות, הונאה ופעילות פלילית) או סעיף 19 (שגיאות או השמטות).
במידה הנדרשת על פי חוק מקומי או מס או רשויות אחרות אתה אחראי לדיווח על הזכיות וההפסדים שלך הנובעים מהשירותים.
תוכל להגדיר תקרת הפקדה בחשבון שלך בכל יום. לא ניתן להגדיל את המגבלה הזו מבלי לתת לנו הודעה של עשרים וארבע שעות על רצונך להגדיל את סכום ההפקדה שלך, ורק כאשר חלפו עשרים וארבע שעות מהבקשה שלך להגדלת סכום זה, תחול העלייה. לקבלת פרטים על אופן הגדרת תקרת הפקדה, צור קשר עם שירות הלקוחות, או (כאשר החשבון שלך עבור האתר) מגדיר את המגבלה באמצעות האתר על ידי לחיצה על 'החשבון שלי' ולאחר מכן עדכון פרטי חשבון. כל הפחתה מאושרת למגבלת ההפקדה שלך תהיה מיידית.
בכפוף לסעיף 13 (סגירה של חשבונך, וכו '), תוכל לבקש משיכת כספים מחשבונך בכל עת ובלבד:
כל התשלומים שבוצעו בחשבונך אושרו כמבוטחים, ואף אחד מהם לא נזקף לחיוב, לביטול או לביטול;
כל המחאות הנזכרות בס"ק 5 לעיל הושלמו על ידנו לשביעות רצוננו; ו
מילאת תנאי נסיגה רלוונטיים אחרים המשפיעים על חשבונך (לדוגמה, תנאי הבונוס הרלוונטיים).
הסכום המינימלי של תשלום אחד הוא 25 EUR / USD.
בכל נסיגה שאושרה על ידנו, בתנאי שתספק לנו מידע מספק לגבי אופן העברת הכספים אליך, נחזיר לך את הכספים הרלוונטיים בהתאם לסעיף 7.7 (בניכוי חיובים שנגרמו או כל סכום אחר שיידרש כדי לנכות מהנסיגה שלך על מנת לעמוד בכל חוק החל).
ננסה להתאים את בקשתך בנוגע לאמצעי התשלום ולמטבע התשלום של המשיכה שלך. זה, עם זאת, לא ניתן להבטיח. לפיכך, אנו עשויים לעבד ולשלם משיכות בשיטת תשלום אחרת מזו המתבקשת על ידך, כגון באמצעות ספקי תשלום שונים, טיוטת בנק או העברה בנקאית (כל החיובים המשויכים לשיטות תשלום רלוונטיות יוצגו בכרטיסייה הנסיגה של אתר אינטרנט). באופן דומה, במקרים מסוימים, המטבע של משיכתך עשוי שלא להיות המטבע שבו בוצע ההפקדה שלך או שתבקש אחרת ממך, ובמקרים בהם אנו נדרשים להמיר את הפיקדונות שלך בין מטבעות שונים, שיעור ההמרות המשמש לנו הוא כאמור בכרטיסייה עזרה של האתר.
אנו תקיים כספים בחשבון הפיקדון ו / או בחשבון הנאמנות המוזכרים בסעיף 7.3 כנאמן עבורך ולא כבנקאי או לחייב שלך. לפיכך, על אף כל הוראה אחרת בתנאי השימוש, נעסוק בכספך כנאמן, וכל הוראה כאמור לא תיצור או תיצור כל התחייבות מצד חברת VIP Stakes (או כל חברה אחרת של HighWeb Ventures NV) להחזיר לך כסף כמו החייב שלך.
עמלת חשבון לא פעילה. אם אינך משתמש בחשבון שלך להמר או למשחקים, לבצע הפקדה, משיכה או העברה, או אם היא אינה פעילה אחרת, למשך תקופה של 24 חודשים לפחות, זה יהיה "חשבון לא פעיל". כל החשבונות הלא פעילים יחייבו עמלת חשבון לא פעילה, שאת הפרטים שלה ניתן למצוא בקטע עזרה של האתר. אנו נודיע לך כאשר החשבון שלך יהפוך לחשבון לא פעיל, ולפחות 14 ימים לפני שתנכה ממנו עמלת חשבון לא פעילה.
זכיות מקסימליות בשבוע באמצעות אתר זה הוא € 10,000 או שווה ערך במטבע. אלא אם כן אושר לנו באופן מפורש בכתב, הנגן רשאי למשוך רק 10,000 מחשבון שלו בכל תקופת יום 30.

שימוש משפטי באתר
הגישה או השימוש באתר או בכל אחד מהשירותים באמצעות האתר עשויים שלא להיות חוקיים עבור חלק או כל תושבי או אנשים במדינות מסוימות. אין בכוונתנו להשתמש באתר לצורך הימורים, משחקים או כל מטרה אחרת על ידי אנשים במדינות שבהן פעילות זו אינה חוקית, הכוללת את ארצות הברית of אמריקה ואת השטחים הרשומים באמצעות הכרטיסייה עזרה באתר. העובדה שהאתר נגיש בכל מדינה שהיא, או מופיעה בשפה הרשמית של מדינה כזו, לא תיחשב כייצוג או אחריות לגבי חוקיותה או גישה אחרת של הגישה לאתר ושימוש בו, וכן ביצוע הפקדות או קבלת כל הזכיות מהחשבון שלך. זמינות האתר אינה מהווה הצעה, שידול או הזמנה מאתנו לשימוש או להרשמה למנויים, למשחקים או לשירותים אחרים בכל תחום שיפוט שבו פעולות כאלו אסורות על פי חוק.
באחריותך לקבוע את הדין החל במקום שבו אתה נמצא. עליך לוודא כי תפעל באופן חוקי בסמכות השיפוט שלך בפתיחת חשבונך ו / או באמצעות האתר, ואתה מצהיר, מתחייב ומסכים לכך שתעשה זאת.
אם יתברר לנו כי אתה תושב במדינה שבה השימוש באתר אינו חוקי, נהיה רשאים לסגור את חשבונך באופן מיידי, ובמקרה זה כל יתרה בחשבון במועד הסגירה תהיה יוחזר לך ברגע שזה אפשרי עבורנו לעשות זאת.
בשל תקנות משפטיות VIP Stakes משחקי קזינו אינם זמינים לשחקנים מהטריטוריות הבאות: בלרוס, צרפת, הונגריה, לטביה, ליטא, פורטוגל, סינגפור, ממלכת הולנד (הולנד, קוראסאו, ארובה, בונייר, סאבא, סטאטיה סנט מרטין), טורקיה, Kiev, הממלכה המאוחדת, ארצות הברית. בשל מגוון ספקי תוכנה המיוצגים ב- VIP Stakes, ייתכן שחלק מספריות המשחקים לא יהיו זמינות למדינות נוספות:
מדריך 'קזינו':

1 × 2 משחקי רשת - אוסטרליה, Curacao, France, Iran, Iraq, The Netherlands, ארצות הברית.

משחקים משגשגים - בלגיה, איי קיימן, איראן, עיראק, ישראל, צפון קוריאה, ערב הסעודית, סינגפור, בריטניה, ארצות הברית, וכל השטחים והרכוש, להיות איי הבתולה של ארה"ב, ארצות הברית, ריקו, איי מריאנאס אֲמֶרִיקָאִי סמואה, עיר הוותיקן.

דִישׁוֹן אולפני אפגניסטן, אלג'יריה, אנגולה, אוסטרליה, בוסניה והרצגובינה, קנדה, אזור קרים, קובה, הרפובליקה הדמוקרטית העממית של קוריאה, אקוודור, גיאנה, איראן, עיראק, לאו פ.ד.ר, מיאנמר, פנמה, פפואה גינאה החדשה, סודן, סוריה , ארצות הברית של אמריקה, שטחה ורכושיה, אוגנדה, ונואטו, תימן.

Endorphina משחקים - אוסטרליה.

HABANERO משחקים - קפריסין, צרפת, הפיליפינים, סינגפור, דרום אפריקה, טייוואן, בריטניה, ארצות הברית.

iSoftBet - אפגניסטן, אנטיגואה וברבודה, בלגיה, קובה, דנמרק, צרפת, פולינזיה הצרפתית, איראן, עיראק, ישראל, אִיטַלִיָה, ליכטינשטיין, ליטא, לוקסמבורג, מקאו, האנטילים ההולנדים, פורטוגל, רומניה, סְפָרַד, סודאן, סוריה, בריטניה, ארצות הברית.

Microgaming משחקים - אוסטרליה, בלגיה, דנמרק, צרפת, איטליה, סינגפור, דרום אפריקה, ספרד, בריטניה, ארצות הברית. כמו כן אנו לחסום מורשה משחקים ממותגים ו progressives עבור טורקיה.

Mr.Slotty משחקים - ליטא, ארצות הברית.

Multislot משחקים - אוסטרליה, איי בהאמה, בלגיה, איי קיימן, צ'כיה הרפובליקה, דנמרק, צרפת, הונגריה, איראן, עיראק, ישראל, איטליה, צפון קוריאה, פּוֹלִין, ערב הסעודית, סינגפור, ספרד, טורקיה, בריטניה, ארצות הברית, הוותיקן.

NetEnt - אפגניסטן, אלבניה, אלג'יריה, אנגולה, אוסטרליה, בלגיה, בולגריה, קמבודיה, קנדה, דנמרק, אקוודור, איטליה, כווית, לאו, לטביה, ליטא, מכיקו, מיאנמר, נמיביה, ניקרגואה, צפון קוריאה, פקיסטן, פנמה , פפואה גינאה החדשה, הפיליפינים, פורטוגל, רומניה, סינגפור, דרום קוריאה, ספרד, סודאן, סוריה, טייוואן, אוגנדה, בריטניה, ארצות הברית, תימן, זימבבואה.

NextGen משחקים מקוונים - אפגניסטן, אלג'יריה, אנגולה, אוסטרליה, בוסניה והרצגובינה, קנדה, אזור קרים, קובה, הרפובליקה הדמוקרטית העממית של קוריאה, אקוודור, גיאנה, איראן, עיראק, לאו PDR, מיאנמר, פנמה, פפואה גינאה החדשה, סודן, סוריה , ארצות הברית של אמריקה, שטחה ורכושיה, אוגנדה, ונואטו, תימן.

פלאיסון משחקים - אוסטרליה.

משחקים פרגמטיים - אוסטרליה, דנמרק, צרפת, גיברלטר, ישראל, איטליה, רומניה, שוודיה, אוקראינה, בריטניה, ארצות הברית.

VGS (BetConstruct) משחקים - הגבלות המוזכרות בסעיף 8.4 חלות.

זאוס משחק: דנמרק, צרפת, איטליה, פורטוגל, ספרד, בריטניה.
'Live Casino 1' מדריך - ארגנטינה, אוסטרליה, בלגיה, בולגריה, צ'כיה, דנמרק, צרפת, גֶרמָנִיָה, הונגריה, אירלנד, איטליה, הולנד, האנטילים ההולנדיים, פולין, פורטוגל, ספרד, בריטניה, ארצות הברית.

מדריך "Live Casino" - ארגנטינה, אוסטרליה, בלגיה, קנדה, דנמרק, צרפת, איטליה, סינגפור, דרום אפריקה, ספרד, טורקיה, בריטניה, ארצות הברית.
מיצוב ההימורים שלך ו / או המשחקים באמצעות השירותים
כדי לבצע הימור או גישה לשירות, עליך לבצע את ההוראות המופיעות בכרטיסייה עזרה.
באחריותך לוודא שהפרטים של כל הימור, החזקה או עסקה דומה שאתה מציב באמצעות השירותים ("עסקה") נכונים באופן הבא:
בעת שימוש באתר (ישירות, באמצעות יישום או בדרך אחרת) בהתאם לכללי ההימורים או כללי המשחק הרלוונטיים, לפי העניין; ו
ניתן לגשת אל היסטוריית העסקאות שלך על ידי לחיצה על 'החשבון שלי' באתר האינטרנט או באמצעות שירותי הלקוחות שלנו (כולל על ידי בחירה לקבל הודעה בכתב).
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב לכל או כל עסקה שתידרש על ידך בכל עת על פי שיקול דעתנו הבלעדי, או כאשר הפרת את תנאי השימוש. שום עסקה לא תתקבל על ידינו עד שתיתן את האישור המתאים (או שהתקבל אחרת על ידינו) בהתאם לסעיף 9.2. אם יש לך ספק אם העסקה התקבל בהצלחה, עליך לפנות לשירותי לקוחות.
לאחר קבלת עסקה על ידינו, לא תוכל לבטל את העסקה, אלא אם נסכים אחרת.
אנו רשאים, לפי שיקול דעתנו (ובלבד שלא תקבל ולא נשיג לך שום יתרון בלתי הוגן), נבקש לקבל הימור על אף שהאירוע הרלוונטי החל. ביחס למשחקים, הלשונית 'הכללים הרלוונטיים' תציין את הנקודה שבה לא יתקבלו עוד סכומים נוספים מאתנו.
אנו רשאים לבטל או לתקן עסקה בהתאם להוראות סעיף 5 (אימות הזהות שלך), סעיף 12 (קנוניה, רמאות, הונאה ופעילות פלילית) או סעיף 19 (שגיאות או השמטות).

משחקים מרוחקים או הימורים
איפה אתה ניגש לשירותים באמצעות טופס אלקטרוני של תקשורת אתה צריך להיות מודע לכך:
ביחס לשימוש שלך באתר להנחת הימורים או למשחקים:
ייתכן שאתה משתמש בחיבור או בציוד שהוא איטי יותר מהציוד שבו משתמשים אחרים, והדבר עלול להשפיע על הביצועים שלך באירועים קריטיים המוצעים באמצעות האתר;
אתה עלול להיתקל פגמים במערכת, תקלות, שגיאות או הפרעה לשירות אשר יטופל בהתאם סעיף 18 (כשל IT);
כללי המשחק עבור כל אירוע או משחק המוצעים באמצעות האתר זמינים וצריכים להיחשב על ידך לפני השימוש שלך בשירותים המוצעים באמצעות האתר; ובהתייחס לשימוש שלך בשירותים, אם אתה מהמר על אירוע "פועל", אתה לא יכול בכל עת רלוונטי להיות מסוגל לראות או אחרת להיות מסופק עם המידע העדכני ביותר ביחס אירוע רלוונטי. אנו לא נהיה אחראים כלפיך בגין כל הפסדים שנגרמו לך או עלויות שנגרמו לך כתוצאה מכל עיכוב בהעברת מידע הקשור לאירוע "פועל".

SPORTSBOOK
כללים אלה יוצרים הסכם בינינו לבין חברינו. רישום איתנו הוא נלקח הקבלה שלך של כללים אלה.
החברים אחראים באופן מלא על יצירת קשר ופרטי תשלום מדויקים בכל עת.
אנו מקבלים הימורים של בני גילאי 18 ומעלה רק, ויכולים לבקש הוכחת גיל בכל שלב. ייתכן שחשבונותיהם יושעו עד להופעת הוכחה כזו.
על החברים לשמור על סודיות הפרטים הרגישים בכל עת. אם לדעתך הפרטים שלך אינם חסויים עוד, עליך להודיע ​​לנו מיד, מכיוון שכל פעילות בחשבון היא באחריותך.
לא ניתן לשנות או לבטל הימורים שהוכנסו או מאושרים.
החברים אחראים להבטיח שההימורים יותרו בארץ מגוריהם.
חברים יכולים רק הימורים באתר שלנו. נסיון להמר בכל דרך אחרת לא יתקבל.
הימורים או כל חלק של הימור עשויים להתבטל ו / או לסרב בכל נקודה לפני האירוע המדובר ללא הודעה מוקדמת.
אנו ננקוט כל פעולה נחוצה כדי למנוע כל צורה של הונאות התערבות. כל חבר או קבוצה של חברים נמצא להיות הימורים בצורה כזו כדי להונות אותנו יהיו חשבונות שלהם מושעה הימורים בוטלו, אם ההימורים הם התיישבו או לא.
אנו עשויים לבטל הימורים שהתקבלו כאשר לא היו מספיק כספים בחשבון כדי לכסות את ההימור, תשלומים אשר בוטלו לאחר מכן על ידי מעבד התשלומים יביאו ההימורים בוטלו.
כל הכספים המיוחסים לחשבון חבר בטעות יש לדווח לנו מיד. כל זכיות שמקורן בקופות אלה יבוטלו ויוחזרו על ידינו.
תנאים והגבלות אלה מוצגים באנגלית. במקרה של עמימות כלשהי של תנאים והתניות אלה בשפות אחרות, הגירסה האנגלית תנצח.
חשבונות מרובים אינם מותרים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל את כל ההימורים ולסגור את כל החשבונות שנמצאו כפולים.
ההימורים עשויים להיות ממוקמים עד למועד ההתחלה המפורסם. כל ההימורים שנקבעו והתקבלו לאחר מועד תחילת האירוע ייחשבו כבלתי רצים.
הימורים על בחירות שונות באותו אירוע שבו התוצאה של אחד משפיע או מושפע על ידי אחר לא יתקבל ויבוטל במקרה של קבלה מקרית.
'אם הימורים' יוסדרו בהתאם לסדר שבו הם מופיעים על פיסת ההימורים עד לשימוש בכסף שהוקצה. במקרה של קופות אלה לא מספיק כדי להשלים או להמשיך את ההימור, את הבחירה המדוברת תיושב לפי הסכום הזמין.
אנחנו עובדים קשה כדי לשמור על דיוק בכל עת אבל לפעמים שגיאות להתרחש. אנחנו לא מקבלים אחריות על טעויות כאלה ובמקרים בהם המחירים מושפעים, כל ההימורים יהיו בטלים.
אנחנו לא נהיה אחראים לכל נזק / הפסדים הנובעים משימוש באתר האינטרנט שלנו או בתכנים קשורים, לרבות עיכובים בתפעול או בהפסקות או בהפרעות, אובדן / שחיתות בנתונים, כשל בקו / תקשורת, שימוש לא נכון באתר או בתכנים קשורים, או בכל שגיאות / השמטות באתר או בתוכן המשויך אליו.
זכיות מקסימליות לכל חבר ליום באמצעות אתר זה הוא € 10000 או שווה ערך במטבע.
הסכום המינימלי עבור הימור הוא €0. 10.
סכום ההימור המרבי עבור אירוע אחד הוא € 100.00 או שווה ערך במטבעות אחרים.
אנו עשויים להציע סיכויים נמוכים על כמה סוגים ההימור מאשר מוצע על סינגלים.
חברים מומלץ לשמור רשומות של כל העסקאות, כללי המשחק, כללי ביטולים ושירותי תשלום לעיון בעתיד.
ההימורים יעובדו ויחשבו פעילים ברגע שיוצבו ויאושרו.
כל מאמץ נעשה על מנת להבטיח את כל המידע המוצג באתר הוא מדויק, אבל צריך לשמש רק כמדריך. אנחנו לא יכולים להיות אחראים לשגיאות כלשהן בפרטי האירוע. חברים מומלץ להתייעץ עם חוקי ההימורים שלנו לפרטים על הימור ההתנחלויות בנסיבות כאלה.
חברים יכולים למקם הימורים מיד לאחר הוספת הכספים לחשבון שלהם.
חברים מסכימים כי אנו עשויים להשתמש בשם הפרטי, שם המשתמש ומקום המגורים של הזוכים המשמעותיים למטרות פרסום. בכל המקרים האחרים, פרטי החברים יישארו חסויים.
הימורים על אירועים שיבוטלו לאחר מכן יבוטלו ויוחזרו כספים.
הצעות החברים מוגבלות לאדם אחד, למשפחה, לכתובת, לדוא"ל, למספר הטלפון, למספר חשבון התשלום ולמחשב, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל הצעות מכל חבר או קבוצת חברים.
חשבון החבר ייחשב כייחודי לגבי שמך ופרטים אישיים שלך, וניתן להשתמש בו רק על ידך. זה לא יהיה כפולות בשום מקרה. במקרה של חשבונות כפולים, אנו עשויים לסגור חשבון כזה ו:
חלל ולוותר על כל הבונוסים, הימורים חינם זכיות
החזר את כל הפיקדונות פחות זכיות מבוטל
להשיב כל הכספים האחרים מכל חשבונות כפולים אחרים
במקרה של הימורים על מחירים לא נכונים, ההימורים עדיין עומדים אבל יוסדר במחיר המתוקן.
במקרה של חברים שיש להם גם מאזן בונוס ומאזן כסף אמיתי, הכספים האמיתיים הכספים ישמשו הראשון. במקרים בהם ההפקדה שהפעילה את הבונוס, בתוספת כל הזכיות שנוצרו, מועברת לקזינו לפני מילוי דרישות המעבר של 2x, זה ייחשב כניסיון בונוס ניסיונות, וכתוצאה מכך בוטלה בונוס וזכיות קשורות.
כל מניפולציה בונוס תגרום לנו החזרת הבונוס וכל הזכיות הקשורים מחשבונות חבר.
תנאים והתניות אלה יעודכנו מעת לעת, וחובתם של החברים לבדוק באופן שוטף עדכונים אלה.

קולוסיון, זיוף, הונאה ופעילות פושעת
השיטות הבאות (או כל אחת מהן) ביחס לשירותים:
- ניצול לרעה של בונוסים או מבצעים אחרים; ו / או
- שימוש בגורמים חיצוניים בלתי הוגנים או בהשפעות (הידוע בכינויו "רמאות"); ו / או
- ניצול לא הוגן (כהגדרתו בסעיף 12.5.3);
- פתיחת כל חשבונות כפולים; ו / או
- ביצוע פעולות הונאה או פעילות פלילית (כהגדרתה בסעיף 12.5)
- מהווים "פרקטיקות אסורות" ואינם מותרים ויהוו הפרה מהותית של תנאי השימוש. אנו ננקוט בכל הצעדים הסבירים כדי למנוע ולזהות פרקטיקות כאלה ולזהות את הגורמים הרלוונטיים הנוגעים בדבר אם אכן מתרחשים. בכפוף לאמור לעיל, לא נהיה אחראים לכל אובדן או נזק שייגרמו לך כתוצאה מכל נוהג אסור, וכל פעולה שנקבל לגביו תהיה לפי שיקול דעתנו הבלעדי.
אם אתה חושד שאדם עוסק בכל עיסוק אסור, תודיע לנו על כך בהקדם האפשרי על ידי שליחת דואר אלקטרוני או טלפוניה לשירותי לקוחות.
אתה מסכים לכך שלא תשתתף או תהיה מחובר לכל צורה של עיסוק אסור בקשר לגישה שלך לשירותים או לשימוש בהם.
אם:
יש לנו יסוד סביר להניח שהשתתפת או קשורה לכל סוג של עיסוק אסור (ובסיס האמונה שלנו יכלול את השימוש שלנו (וכן על ידי שותפי המשחקים שלנו וספקים אחרים שלנו) של כל הונאה, הונאה ואת שיטות זיהוי קנוניה אשר משמשים הימורים תעשיית המשחקים במועד הרלוונטי); או
הנחת הימורים ו / או במשחקים מקוונים עם כל ספק מקוון אחר של שירותי הימורים, והם נחשדים (כתוצאה של משחק כזה) של כל עיסוק אסור או פעילות בלתי הולמת אחרת; או
אנו מודעים לכך ש"טענתם בחזרה "או הכחשתם את הרכישות או הפקדות שביצעתם לחשבון שלכם; או
אתה פושט רגל או סובל מהליכים מקבילים בכל מקום בעולם, ולאחר מכן (לרבות בקשר עם כל השעיה ו / או סיום חשבונך) תהיה לנו הזכות, ביחס לחשבון שלך (ו / או כל חשבון אחר המוחזק על ידך עם חברת HighWeb Ventures NV) כדי למנוע את היתרה כולה או חלקה ו / או להשיב מהחשבון את סכום הפיקדונות, התשלומים, המענקים או הזכיות אשר הושפעו או ניתנים לייחוס בכל דרך שהיא האירוע (ים) המתואר בסעיף זה 12.4. הזכויות המפורטות בסעיף זה 12.4 אינן פוגעות בזכויות אחרות (לרבות זכויות מקובלות בחוק) שיש לנו נגדך, בין אם על פי תנאי השימוש ובין אם לאו.
לענין סעיף זה 12:
"נוהג מזויף" פירושו כל פעולה מזויפת העומדת על ידך או על ידי כל אדם הפועל בשמך או בקנוניה איתך, ותכלול, אך לא רק:) א (גביית חיוב מזויפת; (ב) שימוש על ידך או על כל אדם אחר שהשתתף באותה משחק כמוך בכל עת, בכרטיס אשראי או בכרטיס חיוב גנוב, משובט או בלתי מורשה, כמקור כספים; (ג) קנוניה על ידיך עם אחרים כדי להשיג יתרון לא הוגן (כולל באמצעות תוכניות בונוס או תמריצים דומים המוצעים על ידינו); (ד) כל ניסיון לרשום מידע שקרי או מטעה של חשבון; (ה) כל פעולה ממשית או ניסיון שבוצעה על ידך, אשר נחשבת באופן סביר על ידינו כבלתי חוקית בכל תחום שיפוט רלוונטי, שנעשה בחוסר תום לב, או נועדה להונות אותנו ו / או לעקוף כל הגבלה חוזית או משפטית, בין אם פעולה זו או נסיון למעשה גורם לנו נזק או נזק;
"פעילות פלילית" תכלול, ללא הגבלה, הלבנת הון וכל עבירה לפי חוק הימורים; ו
"יתרון בלתי הוגן" יכלול, ללא הגבלה:
ניצול של תקלה, פרצה או שגיאה בתוכנה שלנו או של כל צד שלישי המשמש אותך בקשר לשירותים (לרבות בכל משחק);
השימוש בנגנים אוטומטיים ('בוטים') או בתוכנות או במערכות ניתוח אחרות של 3rd; או
ניצול על ידי לך, של "שגיאה" כמוגדר בסעיף 18.1, בכל מקרה או לטובתך ו / או לחסרון של אותנו או אחרים.
בהפעלת זכויות כלשהן לפי סעיף 11.4 ביחס לפרקטיקה אסורה, נשתמש בכל המאמצים הסבירים כדי להבטיח כי תוך עמידה בהתחייבויות החוקיות והאחריות המשפטית האחרות שלנו, אנו מיישמים זכויות כאלה באופן הולם עבורך ו לקוחות אחרים שלנו.
אנו שומרים לעצמנו את הזכות להודיע ​​לרשויות הרלוונטיות, למפעילים מקוונים אחרים או למפעילי הימורים, לספקי שירותים מקוונים אחרים ולבנקים, לחברות כרטיסי אשראי, לספקי תשלום אלקטרוניים או למוסדות פיננסיים אחרים של הזהות שלך ושל כל חשד של עיסוק אסור, ואתה תשתף פעולה מלא איתנו כדי לחקור כל פעילות כזו.

סגירה של החשבון שלך; סיום תנאי השימוש
סגירה והשלמה על ידך

בהנחה שחשבונך לא מראה שהיתרה נובעת מאיתנו, אתה רשאי לסגור את חשבונך ולהשלים את תנאי השימוש על פני פחות מ- 24 שעות הודעה לנו בכל עת, על ידי פנייה אלינו באמצעות שירותי לקוחות, פרטים אשר ניתן למצוא בסעיף עזרה של האתר:
המציין את רצונך לסגור את חשבונך; ו
וציין את הסיבות מדוע אתה רוצה לסגור את החשבון שלך, במיוחד אם אתה עושה זאת בגלל חששות לגבי רמת השימוש שלך של אותו.
אנו נשיב לבקשתך, אשר תאשר את סגירת חשבונך ואת התאריך שבו הסגר ייכנס לתוקף תוך זמן סביר, בתנאי שתמשיך לקבל אחריות על כל הפעילות בחשבון שלך עד לסגירתנו על ידינו (ובנקודה זו יסתיימו תנאי השימוש).
כאשר תבקש לסגור את חשבונך לפי סעיף 13.1, אנו, בכפוף לסעיף 13.3, מחזירים לך את יתרת החוב בחשבונך.
עם סיום כל חשבונך לפי סעיף זה 13 נהיה זכאים (מבלי להגביל את זכויותינו לפי סעיף 13.6) כדי למנוע, מפרעון יתרת החוב בחשבונך, כספים כלשהם (א) בהתאם לסעיף 12 (קנוניה, רמאות , (ב) על פי סעיף 21 (הפרה של תנאי השימוש), (ג) כפי שנקבע אחרת על ידי תנאי השימוש (כולל, לפי הצורך, סעיף 5.4) או (ד) כנדרש על ידי חוק או תקנה.
בעת פירעון יתרת החוב בחשבונך, נשתמש באותה שיטת תשלום שסיפקת בעת הרישום של חשבונך, או באמצעי תשלום אחר כפי שנבחר באופן סביר.
אם סגרת את חשבונך, אנו עשויים בנסיבות מסוימות לפתוח מחדש את חשבונך עם אותם פרטי חשבון כמו קודם, אם תבקש מאיתנו לעשות זאת. בנסיבות כאלה, בעוד שלחשבונך יהיו אותם פרטי חשבון כפי שהיו בעבר, הוא יהיה כפוף לתנאי השימוש אשר יהיו בתוקף במועד כל פתיחה מחדש זו וכל זכות מוקדמת (כולל, אך ללא הגבלה, בונוסים או זכיות מותנות) לא יהיו תקפים עוד.
סגירה והשלמה על ידי ארה"ב

אנו נמצאים בכל עת (ועל אף הוראות אחרות הכלולות בתנאי השימוש), הזכאים לסגור את חשבונך ולסיים את תנאי השימוש בהודעה בכתב (או בניסיון הודעה) באמצעות פרטי הקשר שלך. במקרה של סיום כזה על ידינו, אנו, בכפוף לסעיף 13.7, בהקדם האפשרי באופן סביר בעקבות פנייתך, החזר את יתרת החשבון שלך.
כאשר נסגור את חשבונך ונסיים את תנאי השימוש לפי סעיף 12 (קנוניה, רמאות, הונאה ופעילות פלילית) או סעיף 21 (הפרה של תנאי השימוש), יתרת החשבון שלך לא תהיה ניתנת להחזרה ונחשבה שחולטת על ידך במידה של כל תביעה שתהיה לנו כלפיך במועד הסגירה (בין אם תחת החשבון שלך ובין אם כפוף לחשבון). סגירת חשבונך וסיום תנאי השימוש, למעט בהתאם לסעיפים 12 או 21 של תנאים כלליים אלה, לא ישפיעו על הימורים שטרם נפרעו, ובלבד שההימורים הבכירים האלה תקפים ואתה לא מפר את תנאי השימוש בכל דרך. למען הסר ספק, לא נזכה את כל הבונוס בחשבון שלך, ולא תהיה זכאי לכל זכיות מותנות, בכל עת לאחר מועד סגירתו (בין אם על ידינו על פי תנאי השימוש, או בתגובה לבקשתך).
הסעיפים הבאים ישמרו על סיום כל תנאי השימוש: 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32 ו- 35 וכל סעיפים אחרים הנדרשים למטרות פרשנות; יחד עם כל הסעיפים הרלוונטיים של כללי ההימורים, מדיניות הפרטיות והתנאים הנוספים.
השעיה על ידי ארה"ב

אנו נהיה רשאים להשעות את חשבונך בנסיבות המפורטות במפורש בתנאי השימוש. עם השעיית חשבונך: (א) לא תתאפשר פעילות (לרבות הפקדות, משיכות, הימורים או משחקים) עד למועד הפעלתו מחדש על ידינו; (ב) לא יזוכו בחשבון בונוסים או זכיות מותנות; וכן) ג (נתייחס לסוגיה שהביאה לחסימת החשבון במטרה ליישב אותו בהקדם האפשרי באופן סביר, כך שהחשבון יוכל, לפי הצורך, להפעילו מחדש או להיסגר.

גישה אל השירותים והשימוש בהם
אתה האחראי הבלעדי לאספקה ​​ולתחזוקה של כל ציוד המחשבים ורשתות התקשורת ושירותי הגישה לאינטרנט שבהם עליך להשתמש כדי לגשת לשירותים. אנחנו לא נהיה אחראים בכל דרך שהיא בגין כל ההפסדים שנגרמו לך (בין אם כתוצאה מאובדן שירות, קישוריות לאינטרנט גרועה, רוחב פס לא מספיק או אחר) על ידי האינטרנט או כל ספק שירות תקשורת שעסקת כדי לגשת לשירותים . למען הסר ספק, חברת Vip Stakes אינה מייצגת או נותנת כל אחריות באשר לתאימות השירותים עם תוכנה או חומרה מסוימים של 3rd, לרבות (לשם הסר ספק) ניתוח צד של 3rd או תוכניות 'Bot' אשר מבטיח תוצאות מסוימות מכל השירותים.
בשום מקרה אינך צריך להשתמש בשירותים לכל מטרה שהיא, או עשויה להיחשב לשמצה, פוגעת, מגונה, בלתי חוקית, של אופי גזעני, סקסיסטי או של אפליה אחרת, או שעלול לגרום לעבירה. אין להשתמש בכל שפה או תמונות פוגעניות או תוקפניות, להישבע, לאיים, להטריד או להתעלל בכל אדם אחר, כולל משתמשים אחרים, באמצעות האתר, או לנסות להעביר את עצמך כאדם אחר, או להתנהג בצורה כזו צוות VIP VIP Stakes היה מספק את השירותים, את שירות הלקוחות, או את כל שירותי התמיכה או התמיכה שאנו מספקים עבורך.
אתה תשתמש באתר לבידור אישי בלבד ולא תותר לך גישה או לשכפל את האתר או כל חלק ממנו בכל צורה שהיא ללא הסכמתנו המפורשת, לרבות יצירת קישורים אליו.
אתה תישא באחריות בלעדית לכל תוכן המועלה על ידך לאתר ("תוכן שהועלה"), ובהעלאה של תוכן כאמור, אתה מצהיר ומתחייב;
קיבלתם את כל האישורים, ההסכמות, הרישיונות וההרשאות הדרושים בנוגע לתוכן שהועלה וכי העתקה של התוכן שהועלה באתר לא תפגע בזכויות היוצרים, בסימן המסחר, במידע הסודי או בזכויות קניין רוחני אחרות כלשהן מכל צד שלישי;
התוכן שהועלה לא יכיל חומר המפר את הסעיף 14.2 או כל קוד המפרה את סעיף 14.3;
התוכן שהועלה יעמוד בכל החוקים והתקנות (כולל, במיוחד, אלה הנוגעים להגנה על נתונים ופרטיות); ו
חברת VIP Stakes זכאית להשתמש ברשיון משנה לשימוש בתכנים שהועלו על פי שיקול דעתה הבלעדי.
כל חומר (למעט תוכנה תחת סעיף 16) שהורדת על ידך מהאתר יורדת לחלוטין על אחריותך בלבד ו- VIP Stakes לא תישא באחריות בגין אובדן נתונים או נזק אחר שנגרם עקב הורדה כזו.
כאשר יש לנו סיבה להאמין כי השימוש שלך בשירותים מהווה הפרה של פסקאות 14.2, 14.3, 14.4 או 14.5, ללא כל פגיעה בזכויות אחרות שלנו, יהיה רשאי להסיר מהאתר כל תוכן פוגע.

תנאי הימורים ותכנים
ביטויים המשמשים את ההימורים ואת תעשיית המשחקים הם רבים. במידת הצורך, מילון מונחים המסביר את המשמעות של הימורים נפוץ ומשחק ביטויים זמין דרך דפי העזרה באתר. אתה צריך להיות ספק באשר למשמעות של כל ביטוי, אתה צריך:
חפשו את משמעותו במילון המונחים בקטע העזרה הרלוונטי הקשור לאירוע או למשחק שאתם מהמרים או משחקים בו;
אם עדיין יש לך ספק, צור קשר עם שירות הלקוחות לקבלת הבהרה; ו
לא למקם כל הימור או משחק בכל מקרה עד שמשמעותו מובנת לשביעות רצונכם, מכיוון שאיננו יכולים לקבל כל אחריות אם אתם מציבים הימור או משחק באמצעות המוצרים המוצעים באמצעות השירותים בנסיבות שבהן אינכם מבינים את התנאים המעורבים בתוך או בקשר להימור או למשחק.

שינוי האתר

אנו רשאים, לפי שיקול דעתנו המוחלט, לשנות או לתקן כל מוצר או שירות (לרבות מחירים המוצעים) הזמינים דרך האתר בכל עת לצורך הבטחת ההמשך המתמשך של האתר, אך מבלי לפגוע בכל משחקים ו / או הימורים שכבר בוצעו בעת תיקון זה. מעת לעת, אנו עשויים להגביל את הגישה שלך לחלקים מסוימים של האתר לצורך תחזוקת האתר ו / או שינוי או תיקון של כל אחד מהמשחקים ו / או המוצרים הזמינים דרך האתר.

תוכנות צד שלישי
ייתכן שיהיה צורך לספק לך תוכנה ("תוכנה") המסופקת על-ידי צדדים שלישיים כדי לאפשר לך להשתמש במוצרים המוצעים באמצעות השירותים, ובמיוחד במוצרי הקזינו שלנו.
בנסיבות כאלה, ייתכן שתידרש להתקשר בהסכם נפרד עם הבעלים בגין השימוש שלך בתוכנה זו ("הסכם תוכנה של צד שלישי"). במקרה של חוסר עקביות בין תנאי השימוש לבין כל הסכם תוכנה של צד שלישי, תנאי השימוש ינצחו בכל הנוגע לחוסר עקביות ביחס למערכת היחסים בינך לבין סכומי VIP.
באחריותך לוודא שכל תוכנה מורדת למחשב שלך באופן התואם את ההגדרה הספציפית של המחשב שלך. למען הסר ספק, לא נהיה אחראים במידה בהורדה לא נכונה של כל תוכנה יש השפעה שלילית על פעולת המחשב.
למרות שהשירותים המסופקים באמצעות כל יישום נייד או טאבלט יהיו כפופים לתנאי השימוש, התנאים שבהם כל יישום ("App") מוריד או מותקן על המכשיר הנייד או הטאבלט שלך יהיה כפוף להסכם שנחתם בין אתה והספק של האפליקציה הרלוונטית, אך במקרה של חוסר עקביות בין תנאי השימוש לבין כל הסכם כזה, תנאי השימוש ינצלו בכל הנוגע לחוסר העקביות ביחס למערכת היחסים בינך לבין ה- VIP Stakes.

כישלון IT
כאשר מתרחשות בעיות בתוכנה או בחומרה המשמשות אותנו לספק את השירותים ננקוט בכל הצעדים הסבירים כדי לתקן את הבעיה בהקדם האפשרי. כאשר בעיות כאלה גורמות להפסקות במשחק בנסיבות שבהן לא ניתן להפעילו מחדש מאותו מיקום בדיוק ללא כל פגיעה בך או בשחקנים אחרים, ננקוט בכל הצעדים הסבירים כדי לטפל בך בצורה הוגנת (שעשויה לכלול את החזרת המאזן על חשבונך למיקום הקיים לאחר השלמת ההימור האחרון או המשחק שנרשם בשרת ה- VIP Stakes מיד לפני התרחשות הבעיה).
אנו לא מקבלים כל אחריות שהיא בגין בעיות הנגרמות על ידי הציוד שבו אתה או שחקנים אחרים משתמשים בגישה לשירותים, או תקלות הקשורות לספק האינטרנט או האינטרנט שלך.

שגיאות או השמטות
ייתכנו מספר נסיבות שבהן יתקבלו הימור או הימור, או שנעשה תשלום על ידינו בטעות. רשימה בלתי ממצה של נסיבות כאלה היא כדלקמן:
כאשר אנו מציבים בטעות כל סיכויים או תנאים של הימור או הימור משחקים לך כתוצאה משגיאה ברורה או מחדל בהזנת המידע או בהקמת שוק, או כתוצאה של תקלה במחשב;
שבו עשינו 'שגיאה מוחשית'. שגיאה מוחשית מתרחשת כאשר:
ביחס להימורים שהונחו לפני אירוע המתרחש, המחירים / התנאים המוצעים שונים מהותית מאלה הקיימים בשוק הכללי; או
ביחס לאירוע כלשהו, ​​המחיר / התנאים המוצעים בזמן שההימור מונח בבירור אינם נכונים בהתחשב בהסתברות התרחשות האירוע;
שבו אנו ממשיכים לקבל הימורים על השוק שהיה צריך להיות מושעה, כולל היכן האירוע הרלוונטי הוא בעיצומו (אלא אם "בהפעלה" הימורים מתקבלים) או שכבר סיים (המכונה לעתים "הימורים מאוחר") ;
שם נעשתה טעות כתוצאה מעיסוק אסור לפי סעיף 19.1;
שבו לא היינו צריכים לקבל, או יש לנו את הזכות לבטל או ליישב מחדש, הימור לפי חוקי ההימורים (לדוגמה עקב "תלויות קשורות");
שבו מתבצעת שגיאה על ידינו לגבי כמות הזכיות / החזרות המשולמות לך, לרבות כתוצאה משגיאה ידנית או במחשב; או
שבו אירעה שגיאה לגבי סכום ההימורים ו / או המענקים החופשיים שזוכו לחשבונך,
כל נסיבות כאלו נקראות "שגיאה".
אנו שומרים לעצמנו את הזכות:
לתקן כל שגיאה שנעשתה על הימור להציב מחדש ליישב אותו במחיר הנכון או תנאים שהיו זמינים או צריך להיות זמין דרך VIP Stakes (ללא שגיאת פרסום) בזמן ההימור היה ממוקם וההימור יהיה שקבע כי התקיימו בתנאים שהיו מקובלים על ההימור; או
שם אין זה סביר מבחינה מעשית לתקן ולהסתפק מחדש תחת 19.2.1 לעיל, להכריז על בטל הימור ולהחזיר את נתח החשבון שלך; או
בנסיבות שבהן השגיאה נובעת מעיסוק אסור, לנקוט את הצעדים המפורטים בסעיף 12.4.
כל הכספים אשר יזוכו לחשבון שלך, או שישולמו לך כתוצאה משגיאה ייחשבו, בהמתנה לפתרון לפי סעיף 19.2, שיוחזק על ידך בנאמנות עבורנו ויוחזרו אלינו באופן מיידי כאשר דרישה לתשלום נעשה על ידנו לך. אם קיימים נסיבות כאלה, אם יש לך כספים בחשבונך, אנו עשויים להחזיר את הכספים הללו מחשבונך בהתאם לסעיף 7.4. אנו מסכימים כי נשתמש בכל המאמצים סבירים כדי לזהות שגיאות ולהודיע ​​לך על אותם בהקדם האפשרי סביר.
אנו (לרבות העובדים או הסוכנים שלנו) או השותפים או הספקים שלנו לא יהיו אחראים לכל הפסד, כולל אובדן זכיות, הנובע מכל שגיאה מאתנו או שגיאה על ידך.
אתה תודיע לנו בהקדם האפשרי סביר אם אתה מודע לכל שגיאה.
כאשר השתמשת בכספים שזוכו לחשבונך או הוענקו לך כתוצאה משגיאה כדי לבצע הימורים עוקבים או לשחק במשחקים, אנו עשויים לבטל הימורים כאלה ו / או למנוע כל זכיות אשר ייתכן שזכית בהם בכספים כאלה, ואם שילמנו על כל הימורים או פעילויות משחקים כאלה, ייחשבו סכומים אלה כאילו הם מוחזקים על ידך בנאמנות עבורנו, ואתה תוחזר אלינו מיד עם דרישת תשלום מאתנו אליך.

שלילת האחריות שלנו
הגישה שלך לשירותים ושימוש בהם היא על פי שיקול דעתך הבלעדי, שיקול דעתך וסיכוןך. אנו לא נהיה אחראים לניסיונות כלשהם להשתמש בשירות על ידי שיטות, אמצעים או דרכים שלא נועדו לנו.
אנו נספק לשירותים מיומנות סבירה וטיפול משמעותי, וכפי שמתואר בתנאי השימוש. אין אנו מבטיחים כל הבטחות או התחייבויות אחרות בנוגע לשירותים, או כל מוצרים או שירותים המהווים חלק מהשירותים, ומוסיפים בזאת (במידה המותרת על פי דין) כל אחריות משתמעת בגין אותה אחריות (לרבות אחריות משתמעת) איכות משביעת רצון ו / או כושר למטרה שלך). בפרט, אין אנו מתחייבים כי האתר יהיה זמין ללא הפרעה או שהוא יהיה ללא באגים, וירוסים או שגיאות אחרות.
שמור כפי שנקבע בחוקי ההטבה שלנו ובנוסף לפריסה של 19.5, החבות המקסימלית שלנו (לרבות של חברתנו ושל חברות-בת שלנו, סניפים, נושאי משרה, מנהלים, סוכנים ושכירים) הנובעים משימושך בשירותים (או כל חלק של השירותים והשימוש באתר), אם אחריות כזו נובעת עקב הפרה של חוזה, נזיקין (לרבות רשלנות) או בכל דרך אחרת, יהיו מוגבלים ל:
(כאשר האחריות שלנו קשורה למטרה או לעמידה) הסכום של ההימור או ההימור שנוצרו על ידך ביחס לחבות שלנו;
(כאשר האחריות שלנו נוגעת לחוסר סבירות של הכספים) סכום הכסף בחשבונך שחושף על ידי ארה"ב; ו
(ביחס לכל אחריות לאחרים VIP אחזקות) אלף יורו (1,000 יורו).
אנו (לרבות חברות האם והחברות המאוחדות שלנו, שותפי משנה, פקידים, דירקטורים, סוכנים ושכירים) לא יהיו אחראים כלפיך, בין אם החבות כאמור נובעת בחוזה, בנזיקין (לרבות רשלנות) ובין אם לאו, בכל הנוגע לכל:
אובדן נתונים;
הפסד רווחים
הפסד פדיון;
אובדן הזדמנויות עסקיות;
אובדן או נזק למוניטין או מוניטין;
הפרעה עסקית; או
כל נזק או נזק בלתי ישיר, מיוחד או תוצאתי, גם אם נזקים או נזקים אלה נמסרו לנו ככל הנראה, הנובעים מתנאי השימוש או מכל שימוש שהוא על ידך בשירותים.
שום דבר מתנאי השימוש לא יפעל על מנת שלא לכלול כל חבות שיש לנו בגין:
הונאה (לרבות מצג שווא מזויף); או
מוות או פגיעה גופנית שנגרמה על ידי רשלנות שלנו.

הפרת תנאי השימוש
אתה תשפה במלואה, תגן עלינו ותהיה לנו, לנושאי משרה, דירקטורים, עובדים, סוכנים, קבלנים וספקים, ללא כל נזק, עלויות, הוצאות, תביעות, דרישות, התחייבויות ונזקים (לרבות שכר טרחת עורך דין) , שעשויות להתעורר, בין אם באופן בלתי צפוי מראש ובין אם לאו, כתוצאה או בקשר עם:
הגישה והשימוש בשירותים על ידך או על ידי כל אדם אחר המשתמש בשם המשתמש והסיסמה שלך; ו / או
כל הפרה על ידך של כל אחד מהמונחים וההוראות של תנאי השימוש.
כאשר אתה מפר את תנאי השימוש, אנו רשאים, לפני כל השעיה או סיום של חשבונך להודיעך (באמצעות פרטי הקשר שלך) כי אתה מפר, המחייב אותך להפסיק את המעשה או המחדל הרלוונטיים, וכן / או לדרוש ממך לשים בצדק מעשה או תקלה מצידך; ולהזהיר אותך מהפעולה שלנו אם לא תעשה זאת, בתנאי שתמיד תהיה הודעה מוקדמת זו על כל תנאי או ביטול של חשבונך.
יש לנו זכות להשבית כל קוד זיהוי משתמש או סיסמה, בין שנבחר על ידך או שהוקצו על ידנו, בכל עת, אם בחוות הדעת שלנו לא עמדת בהוראות כלשהן של תנאי השימוש.
בנוסף לכל תרופה אחרת הזמינה, אם תפרו תנאי שימוש כלשהם, נהיה זכאים לקבל מהחשבון שלך כל יתרה חיובית ולאחר מכן קיימת במידה של כל סכום הנתבע באופן סביר כנגדכם בהתאם לסעיף 21.1.

זכויות קניין רוחני
כל אתר עיצוב, טקסט, גרפיקה, מוסיקה, קול, תמונות, וידאו, הבחירה והסידור שלה, אוספים תוכנה, קוד המקור הבסיסי, תוכנה וכל חומר אחר הכלול להרכיב כל חלק של השירותים כפופים לזכויות יוצרים וזכויות קניין אחרות אשר הם בבעלותנו או בשימוש ברישיון מבעלי הזכויות של צד שלישי. ככל שניתן להוריד או להדפיס חומר כלשהו הכלול בתוך השירותים, ניתן להוריד חומר זה להתקן יחיד בלבד (וניתן להדפיס חלקים של עותק קשיח) אך ורק לשימושך האישי ולא המסחרי.
בשום מקרה, השימוש בשירותים לא יעניק לך כל זכות בזכויות קניין רוחני (לדוגמה זכויות יוצרים, ידע או סימני מסחר) שבבעלותנו או על ידי צד שלישי כלשהו, ​​למעט זכויות אישיות, לא בלעדיות, רשיון שאינו ניתן לרישיון משנה לשימוש בזכויות קניין רוחני אלה בהקשר לשימושך האישי, הלא מסחרי, בשירותים בהתאם לתנאי השימוש.
זכויות כלשהן אינן מוענקות לשימוש או לשכפול של סימני מסחר או סמלים המופיעים באתר, למעט כפי שמתיר זאת במפורש בהתאם לתנאי השימוש.
אינך רשאי, ולא לאפשר לכל אדם אחר להעתיק, לאחסן, לפרסם, לשכור, לרשום, למכור, להפיץ, לשנות, להוסיף, למחוק, להסיר או לחבל באתר או בכל חלק ממנו בכל דרך שהיא או ישירות לשבש או להפריע בעקיפין (או לנסות לשבש או להתערב) עם האתר או לשנות אותו, אלא במהלך הצפייה או השימוש באתר בהתאם לתנאי השימוש.
כל זכויות הקניין הרוחני בשם "VIP Stakes", לוגו, עיצובים, סימני מסחר ותכונות מותג ייחודיות אחרות של VIP Stakes וכל תוכן שסופק על-ידי VIP Stakes או כל צד שלישי עבור הכללה על אפוד האתר ב- VIP Stakes או צד שלישי. אתה מסכים לא להציג או להשתמש בסמלי לוגו, עיצובים, סימני מסחר ותכונות מותג ייחודיות אחרות בכל צורה שהיא ללא הסכמתנו מראש ובכתב.

וירוסים, פריצות ועבירות אחרות
אתה לא:
להשחית את האתר;
ניסיון לקבל גישה לא מורשית לאתר, לשרתים שבהם מאוחסן האתר או לכל שרת, מחשב או מסד נתונים המחוברים לאתר;
להציף את האתר עם מידע, מספר submissions או "דואר זבל";
במודע או ברשלנות להשתמש בכל התכונות אשר עשויים להשפיע על הפונקציה של האתר בכל דרך למשל (אך לא מוגבל) שחרור או וירוסים וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, פצצות לוגיקה או חומר דומה כי הוא זדוני או מזיק;
להתערב או להתעסק, להסיר או לשנות בדרך אחרת, כל מידע בכל צורה שהיא הכלולה באתר;
לתקוף את האתר באמצעות תקיפה של מניעת שירות או פיגוע משולב של מניעת שירות. אנו נדווח על כל חשד להפרה לרשויות אכיפת החוק הרלוונטיות ואנו נשתף פעולה עם הרשויות הללו על ידי חשיפת זהותך אליהם. במקרה של הפרה כזו, זכותך להשתמש באתר תיפסק באופן מיידי.
אנחנו לא נהיה אחראים לכל נזק או נזק שנגרמו כתוצאה מפיגוע משולב של מניעת שירות, וירוסים או חומרים מזיקים טכנולוגיים אחרים שעלולים להדביק את ציוד המחשב, תוכניות המחשב, הנתונים או חומר קנייני אחר עקב השימוש שלך באתר או להורדת כל חומר שפורסם באתר זה, או בכל אתר מקושר לאתר.

מידע אישי שלך
כל המידע על החשבון שלך המוחזק על ידינו הוא מאובטח נתונים מאוחסן ונשאר חסוי למעט אם צוין אחרת בתנאי השימוש (כולל, למען הסר ספק, את מדיניות הפרטיות).
אנו נדרשים על פי חוק לעמוד בדרישות ההגנה על נתונים באופן שבו אנו משתמשים בכל מידע אישי שנאסף ממך בשימוש שלך בשירותים. לכן אנו מתייחסים ברצינות רבה למחויבויות שלנו ביחס לאופן שבו אנו משתמשים במידע האישי שלך.
כאשר אתה משתמש בשירותים, יהיה צורך לאסוף מידע מסוים אודותיך, כולל שמך ותאריך הלידה שלך, פרטי הקשר שלך, ויכול לכלול גם מידע על העדפות השיווק שלך (שכולן ייקראו בשם "האישי שלך" מידע ").
על ידי מתן המידע האישי שלך, אתה מסכים לעיבוד המידע האישי שלך, כולל כל דבר שהוא רגיש במיוחד:
למטרות המפורטות בתנאי השימוש (לרבות מדיניות הפרטיות); ו
למטרות אחרות שבהן עלינו לעבד את המידע האישי שלך לצורך הפעלת השירותים, לרבות על-ידי שיתוף אותו עם ספקי השירות והסוכנים שלנו למטרות אלה, לדוגמה לספקיות שירותי הדואר, שירותי השיווק ושירותי שירות הלקוחות שלנו. אנו עשויים גם לחשוף את המידע האישי שלך על מנת לעמוד בהתחייבות משפטית או רגולטורית.
אנו נשמור עותקים של כל תקשורת שתשלח אלינו (כולל עותקים של הודעות דוא"ל) כדי לשמור על רשומות מדויקות של המידע שקיבלנו ממך.

שימוש ב 'COOKIES' באתר האינטרנט
האתר משתמש בקובצי Cookie כדי לעקוב אחר השימוש שלך באינטרנט ולסייע לפונקציונליות של האתר. עוגיה היא קובץ קטן של טקסט אשר מורדת על המחשב שלך כאשר אתה ניגש לאתר וזה מאפשר לנו לזהות כאשר אתה חוזר לאתר. אנו משתמשים בקובצי cookie להפעלת האתר, כולל (לדוגמה) כדי לאפשר לך להישאר מחובר בזמן שאתה גולש בין, ולהשתמש בחשבון שלך כדי להמר על משחקים או לשחק בהם, בחלקים שונים של האתר. אנו גם משתמשים בקובצי cookie למטרות האנליטיות שלנו, כדי שנוכל לזהות היכן נתקלו הלקוחות בבעיות טכניות באתר, ולכן הם עוזרים לנו לשפר את חוויית הלקוחות שלנו.
אם אתה מתנגד לקובצי cookie או שברצונך למחוק קובצי Cookie שכבר מאוחסנים במחשב שלך, מומלץ לפעול לפי ההוראות למחיקת קובצי cookie קיימים ולהשבית קובצי cookie עתידיים בתוכנת ניהול הקבצים שלך. מידע נוסף על מחיקת קובצי Cookie או שליטה בהם זמין במסגרת מדיניות הפרטיות שלנו או בכתובת www.aboutcookies.org. לידיעתך, על-ידי מחיקת קובצי ה- cookie שלנו או השבתת קובצי cookie עתידיים ייתכן שלא תוכל לגשת לאזורים או לתכונות מסוימים של האתר.

תלונות והודעות
אין תביעה או מחלוקת ביחס ל:
קבלת או הפשרה של הימור אשר ביצעת באמצעות השירותים ייחשב יותר 30 ימים לאחר תאריך העסקה המקורית; ו
משחק אשר שיחקת באמצעות השירותים ייחשב יותר 12 (שנים עשר) שבועות לאחר התאריך שבו העסקה הרלוונטית או משחק התקיים.
האם ברצונך להגיש תלונה בנוגע לשירותים, כצעד ראשון עליך ליצור קשר בהקדם האפשרי עם שירותי הלקוחות שלך בנוגע לתלונתך, אשר תועבר בהתאם לצורך במסגרת צוות שירות הלקוחות שלנו עד להחלטה.
אם קיימת מחלוקת הנובעת מתנאי השימוש אשר לא ניתן לפתור על ידי שירותי הלקוחות לאחר הסלמה בהתאם לסעיף 26.2 אתה יכול לבקש כי הנושא יטופל על ידי מנהל או מפקח. אנו נשתדל לפתור את העניין לשביעות רצונך באופן מיידי או על ידי פנייה אליך לאחר מכן.
אתה מכיר בכך שמספר המספרים האקראיים שלנו יקבע את התוצאה של המשחקים המבוצעים באמצעות השירותים ואתה מקבל את התוצאות של כל המשחקים האלה. כמו כן, אתה מסכים שבמקרה הלא סביר של מחלוקת בין התוצאה המופיעה על המסך שלך לבין שרת המשחק המשמש את VIP Stakes, התוצאה שתופיע בשרת המשחק תנצח, ואתה מאשר ומסכים כי הרשומות שלנו יהיו הסמכות הסופית בקביעת התנאים והנסיבות של השתתפותך בפעילות המשחקים המקוונת הרלוונטית ותוצאות ההשתתפות.
כאשר ברצוננו ליצור עמך קשר, אנו עשויים לעשות זאת באמצעות כל פרטי הקשר שלך. הודעות ייחשבו כאילו שירתו כהלכה והתקבלו על ידך מיד לאחר שליחת הודעת דוא"ל או לאחר שהתקשרנו אליך ישירות בטלפון (כולל אם נשאיר לך הודעה קולית), או שלושה (3) ימים לאחר מועד הפרסום של כל מכתב. בהוכחת השירות של כל הודעה, יספיק להוכיח, במקרה של מכתב, כי מכתב זה טופל כראוי, חותמת להציב את ההודעה; ובמקרה של הודעת דוא"ל, דוא"ל זה נשלח לכתובת הדוא"ל שצוינה (אם בכלל) בפרטי ההתקשרות שלך בזמן שנשלח דוא"ל זה.

העברת זכויות והתחייבויות
אנו שומרים לעצמנו את הזכות להעביר, להקצות, להעניק רישיון משנה או לשעבד את תנאי השימוש ("הקצאה"), כולה או חלקה, לכל אדם ללא הודעה לך, ובלבד שכל מטלה כזו תהיה באותם תנאים או תנאים כי הם לא פחות מועיל לך.
אינך רשאי להקצות, להעניק רישיון משנה או להעביר בדרך כלשהי את זכויותיך או התחייבויותיך לפי תנאי השימוש.

אירועים מחוץ לשליטתנו
אנו לא נהיה אחראים או אחראים לאי ביצוע או עיכוב בביצוע של כל ההתחייבויות שלנו על פי תנאי השימוש הנגרמים על ידי אירועים מחוץ לשליטתנו הסבירה, לרבות (ללא הגבלה) כל כשלים ברשת התקשורת, כשלי חשמל , כשלים בציוד צד שלישי (או אחרים), אש, ברק, פיצוץ, שיטפון, מזג אוויר קשה, סכסוכים תעשייתיים או נעילות, פעילות טרור ומעשי ממשלה או רשויות מוסמכות אחרות ("אירוע כוח עליון").
הביצועים שלנו ייחשבו כמושעים לתקופה שבה נמשך אירוע כוח עליון, ויהיה לנו זמן להארכה במשך אותה תקופה. אנו נשתמש במאמצים סבירים שלנו כדי לסגור את האירוע כוח עליון או כדי למצוא פתרון שבאמצעותו התחייבויות שלנו עשוי להתבצע למרות האירוע כוח עליון.

ויתור
אם לא נעמוד על ביצוע קפדני של כל אחת מחובותיך או אם לא נעשה שימוש בזכויות או בתרופות שאנו זכאים להן, אין בכך כדי להוות ויתור על הזכויות או הסעדים האמורים ולא ישחרר אותך מהציות חובות כאלה.
ויתור על ידינו מכל מחדל לא יהווה ויתור על ברירת מחדל כלשהי נובעת.
אין ויתור על ידינו בנוגע לאף אחד מהוראות תנאי השימוש, יהיה בתוקף אלא אם צוין במפורש כי הוא ויתור והוא מועבר אליך בכתב בהתאם לסעיף 26 (תלונות והודעות) לעיל.

נתיק
אם תנאי שימוש כלשהו נקבע על ידי כל רשות מוסמכת להיות בלתי תקפה, בלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה בכל צורה שהיא, תנאי זה, תנאי או הוראה ינותקו במידה זו מיתר התנאים, התנאים וההוראות אשר ימשיכו להיות תקפים במידה המרבית המותרת על פי דין.
במקרים כאלה, החלק שייחשב כבלתי חוקי או בלתי ניתן לאכיפה יתוקן באופן העולה בקנה אחד עם החוק החל על מנת לשקף, ככל הניתן, את כוונתו המקורית של VIP Stakes.

ההסכם כולו
תנאי השימוש וכל מסמך המצוין במפורש בהם מייצגים את כל ההסכם בינך לבינינו ומחליפים כל הסכם מוקדם, הבנה או הסדר בינך לבינינו, בין בעל פה ובין בכתב.
אנו מכירים בכך שאף אחד מאתנו לא הסתמך על כל מצג, התחייבות או הבטחה שניתנו על ידי האחר או משתמע מכל דבר שנאמר או נכתב במשא ומתן בינינו, למעט כפי שמצוין במפורש בתנאי השימוש.
לאף אחד מהצדדים לא יהיה כל סעד ביחס להצהרה לא נכונה של הצד האחר, בין בעל-פה ובין בכתב, לפני מועד החוזה (אלא אם כן נאמר בהצהרה שקרית זו), והתרופה היחידה של הצד האחר תהיה הפרה של כפי שנקבע בתנאי השימוש.

חוק ומשפט
תנאי שימוש אלה (בכפוף לסעיף 24.2) יהיו כפופים לפרשנות בהתאם לחוקים של האנטילים ההולנדיים של Curacao, הולנד.
בתי המשפט של Curacao, האנטילים ההולנדים יהיו בעלי סמכות לא ייחודית על כל מחלוקת הנובעת מתנאי השימוש.

משחקים / משחקי הימורים
עבור לקוחות המעוניינים להגביל את ההימורים שלהם, אנו מספקים מדיניות הדרה עצמית מרצון, המאפשרת לך לסגור את חשבונך או להגביל את יכולתך להמר הימורים או משחקים באתר לתקופה מינימלית של שישה חודשים. אתה יכול לבקש כי המגבלה נמשכת לתקופה של עד חמש שנים. לאחר שחשבונך יוסר באופן עצמאי לא תוכל להפעיל מחדש את החשבון בכל נסיבות שהן עד לתום התקופה שנבחרה לפי סעיף זה. בתום תקופת ההדרה העצמית תהיה רשאי להתחיל מחדש את השימוש בשירותים על ידי פנייה לשירותי לקוחות או על ידי פתיחת חשבון חדש.
אם דרוש לך מידע הקשור למתקן זה, פנה לשירותי הלקוחות באמצעות הכרטיסייה עזרה או עיין בקטע 'משחקים אחראים' שלנו.
אנו נשתמש במאמצים סבירים שלנו כדי להבטיח תאימות עם הדרה עצמית. עם זאת, ההדרה העצמית דורשת את המחויבות המשותפת של שניכם ואת ה- VIP Stakes. במהלך תקופת ההדרה העצמית אל תנסה לנסות לפתוח חשבונות חדשים ואתה מסכים כי אין לנו אחריות או חבות כלשהי אם תמשיך להימורים ו / או תנסה להשתמש באתר ולא נכיר או קבענו שביקשתם אי-הכללה עצמית בנסיבות שהן מעבר לשליטתנו הסבירה, כולל, אך לא רק, פתיחת חשבון חדש, הימורים ב- LBO או דרך הטלפון ולא דרך האינטרנט או באמצעות שם או כתובת אחרת.
VIP Stakes מחויבת לתמוך ביוזמות של הימורים אחראיים.

קישורים
כאשר אנו מספקים קישורים לאתרים אחרים, אנו עושים זאת למטרות מידע בלבד. אתה משתמש בקישורים כאלו על אחריותך בלבד ואין אנו אחראים לתוכן או לשימוש באתרי אינטרנט אלה, או למידע הכלול בהם. אינך רשאי לקשר לאתר זה, ולא לקשר אותו ללא אישור מפורש.

צור קשר
ניתן ליצור קשר עם אח"מים בכתובת הכתובה בסעיף 2.1 לעיל; באימייל בדף "צור קשר".

הגנת נתונים ומדיניות הפרטיות
הנכם מאשרים ומקבלים בזאת כי יש צורך לאסוף את הנתונים האישיים שלכם ולהשתמש בהם באופן אחר, על מנת לאפשר לכם גישה אל האתרים והשימוש בהם, וכדי לאפשר לכם להשתתף במשחקים או בטס.

אנו מכירים בזה כי באיסוף הפרטים האישיים שלך כאמור בהוראה הקודמת, אנו כפופים לחוק הגנת הנתונים. אנו נגן על המידע האישי שלך ונכבד את פרטיותך בהתאם לנהלים העסקיים הטובים ביותר ולחוקים הרלוונטיים.

אנו נשתמש בנתונים האישיים שלך כדי לאפשר לך להשתתף במשחקים ובהימורים ולבצע פעולות רלוונטיות להשתתפותך במשחקים או בהימורים. אנו עשויים גם להשתמש בנתונים האישיים שלך כדי להודיע ​​לך על שינויים, שירותים חדשים וקידומי מכירות שאנו סבורים שעשויים לעניין אותך. אם אינך מעוניין לקבל נתונים שיווקיים כאלה, תוכל לבטל את הסכמתך לשירות זה (היכנס לחשבון שלך / ערוך את חשבון ה- VIP שלך כדי לבטל את הצטרפותך). אם אתה רוצה להצטרף שוב ולקבל כל סוג של חומר שיווקי על ידי יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות.

הנתונים האישיים שלך לא יחשפו לצדדים שלישיים, אלא אם כן נדרש גילוי כזה לעיבוד הבקשות שלך ביחס להשתתפותך במשחקים או בהימורים; או אם הוא נדרש על פי דין; או אם אנחנו חייבים לעשות זאת על מנת למלא באופן אחראי חובות נגד הונאה ואנטי הלבנת כספים שאליה אנו כפופים. מאחר ששותפים עסקיים או ספקים או ספקי שירותים של VIP Stakes עשויים להיות אחראים לחלקים מסוימים של התפקוד או הפעולה הכוללים של האתר ושל היצע המוצרים, ניתן לגלות להם נתונים אישיים. לעובדי האח"מ, בתמיכת לקוחות ספציפית, לצוות התשלומים ולעובדים אחרים תהיה גם גישה לנתונים האישיים שלך לצורך ביצוע תפקידיהם ומתן סיוע ושירות. על מנת לספק לך שירות יעיל, אנו ו / או ספקי השירות שלנו עשויים להעביר את הנתונים האישיים שלך מארץ אחת לעולם אחר. אם נעביר נתונים מחוץ / בתוך האזור הכלכלי האירופי, נעמוד בפרוטוקולי ההעברה הנדרשים על פי חוק האיחוד האירופי. הנכם מסכימים בזאת לגילויים אלה ולהעברות נתונים כאמור בסעיף זה.

אנו נשמור את כל המידע המסופק כמידע אישי. יש לך את הזכות לגשת לנתונים האישיים המוחזקים על ידך. אין להשמיד נתונים, אלא אם כן נדרש על פי דין, או אם המידע הנדרש אינו נדרש עוד להישמר לצורך הקשר.

בעיבוד של חשבון ההימורים שלך ועסקאות קשורות, אנו עשויים לפנות אל סוכנויות דירוג האשראי, סוכנויות זיהוי הונאה, סוכנויות הלבנת הון. סוכנויות אלה יכולות לשמור תיעוד של המידע שלך. אתה מסכים בזאת לגילויים אלה ולשמירת רשומות כאלה על ידי צדדים שלישיים.

כדי להפוך את הביקור שלך לאתרים יותר ידידותיים למשתמש, כדי לעקוב אחר ביקורים באתרים ולשפר את השירות, אנו אוספים מידע קטן שנשלח מהדפדפן שלך, שנקרא עוגיה. אתה יכול, אם תרצה, לבטל את אוסף של עוגיות (עיין בהוראות הדפדפן שלך כיצד לעשות זאת). עליך לציין, עם זאת, כי כיבוי קבצי Cookie עשוי להגביל את השימוש שלך באתרים. לקבלת מידע נוסף, עיין במסמך מדיניות קובצי Cookie שלנו.

אנו עשויים ליצור איתך קשר מעת לעת בדוא"ל, בטלפון או בצורות אחרות של תקשורת מבוססת טלפונים ניידים עם הצעות ומבצעים מ - VIP VIP Stakes אחרים המופעלים על פי רשיונות VIP Stakes. אתה מסכים בזאת לאותו איש קשר.

ניתן להקליט שיחות ולהשתמש בהן למטרות אימון. אנו יכולים לגלות את התוכן לאחר קבלת הזמנה על ידי כל רשות רגולטורית או ממשלתית לעשות זאת, או על פי הוראה כלשהי בחוק המסדיר. שיחות ותקשורת אלקטרונית מאוחסנות במשך שנה אחת ולאחר מכן נמחק מהמערכת.

שחקו עכשיוhttps://vipstakes.com

בונוסים פעילים

סה"כ: 111
225 חינם ספינים ללא הפקדה ב- VIP Stakes 50X דרישות הימור £ 765000 מקס במזומן outspecial בונוס: € 790 קזינו טורנירים פרירול על משחק Spinderella חריץ Novomatic ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

EUR 330 קזינו שבב חינם ב VIP Stakes 35x דרישות הימור € 861000 מקסימום נסיגה נוספות בונוס קזינו: 115 חינם ספינים עכשיו על השטן & של עונג ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

$ 66 טורניר קזינו מקוון ב- VIP Stakes 40x לשחק דרך קזינו $ 357000 מקסימום משיכה מענק בונוס: $ 4165 אין בונוס הפקדה על ג'ייד איידול Amaya קזינו חריצים ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

425% בונוס ברוכים הבאים קזינו ב- VIP Stakes 35X לשחק דרך קזינו € 29000 משיכה מקסימלית בונוס קזינו נוסף: $ 160 קזינו צ 'יפס על גיבורים סופר ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

Eur 755 קזינו טורנירים פרירול ב VIP אחותי 77x WageringEUR 127000 מקסימום הנסיגה מענק בונוס: 15 חינם ספינים ללא הפקדה על Fisticuffs משחק חריץ Netent ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

€ 1515 אין בונוס הפקדה ב- VIP Stakes 66x דרישות הימורEURO 330000 בונוס מקסימלי משיכה: 860% בונוס התאמה ב- Grovesy Sixties ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

EUR 50 ללא תשלום קזינו שבב ב- VIP Stakes 45X דרישות הימור $ 423000 מקס CashOutExclusive בונוס קזינו: 395% בונוס התאמה בונוס על ארמון שגשוג ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

315% בונוס התאמה בונוס ב- VIP Stakes 33X לשחק דרך קזינו € 752000 מקס CashOutExclusive בונוס: $ 115 אין בונוס הפקדה על היופי טרנסילבניה BF משחקים קזינו משבצות ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

EUR 22 נייד טורניר חריץ freeroll ב- VIP Stakes 55X לשחק דרך קזינו $ 928000 משיכה מקסימלית בונוס מיוחד: 680% התאמה בקזינו על הפיצוץ בום בנג ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

$ 295 טורניר קזינו מקוון ב- VIP Stakes 40x WagerEUR 859000 מקס משיכה בונוס נוסף: $ 600 חינם שבב קזינו על סמוראי שקט ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

$ 2975 אין בונוס הפקדה ב- VIP Stakes 65X לשחק דרך € 905000 מקס נסיגה מיוחד בונוס: € 585 נייד טורניר חריץ freeroll על Bacst מרוץ ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

265 חינם ספינים ב- VIP Stakes 55X הימור $ 219000 מקסימום משיכה תוספת בונוס קזינו: יורו 620 חינם קזינו צ 'יפס על פורצ' ן דגים קזינו טכנולוגיה מכונת הימורים ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

$ 480 חינם קזינו שבב ב- VIP Stakes 50x WageringEURO 923000 מקסימום Rewdrawalextextra בונוס: $ 2960 לא הפקדה קוד בונוס על דארקון כפול ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

$ 3135 אין בונוס הפקדה קזינו ב- VIP Stakes 50x הימור £ 462000 מקס CashOut בונוס: Eur 3130 אין הפקדה על גולגלות של מקרא ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

Eur 777 נייד טורניר חריץ freeroll ב- VIP Stakes 30x הימור $ 544000 מקס CashOutExcclusive בונוס קזינו: 205 חינם ספינים עכשיו על אלוף ספה ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

$ 695 נייד טורניר חריץ freeroll ב- VIP Stakes 77x לשחק דרך 727000 מקס במזומן מקסימום בונוס: 120 משפט ספינים על הפחד זומבים פוג'ו קזינו משבצות ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

$ 90 כרטיס קזינו חינם ב VIP אחזקות 60X דרישות הימור $ 235000 מקס נסיגה נוסף בונוס קזינו: € 685 חינם קזינו טורניר על הקוביות Tronic ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

$ 425 חינם קזינו שבב ב- VIP Stakes 33x לשחק דרך קזינו איקס 183000 מקסימום משיכה קזינו בונוס: € 875 נייד טורניר חריץ freeroll על הזהב הראשי Barcrest משחק המזל ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

155 חינם ספינים ללא הפקדה ב- VIP Stakes 77x דרישות הימור $ 771000 מקס CashOutspecial בונוס: € 290 חינם שבב הקזינו על מלכי מזומנים ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

Eur 225 קזינו שבב ב- VIP Stakes 35x הימור € 872000 מקס במזומן יוצא דופן בונוס: $ 725 טורניר קזינו מקוון על דובים בונוס ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

€ 575 אין בונוס הקזינו בונוס VIP אחותי 33x לשחק דרך קזינו € 728000 מקס עם מענק בונוס: 300 חינם ספינים לא קזינו הפיקדון על בניית במזומן קזינו Multislot קזינו ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

205 חינם ספינים ללא קזינו הפקדה ב- VIP Stakes 44x לשחק דרך קזינו $ 408000 מקסימום הנסיגה מענק בונוס: € 230 אין בונוס קזינו בונוס על הקוביות היהלומים ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

$ 100 קזינו חינם Chips ב- VIP Stakes 30x לשחק דרך 579000 מקס CashOutExclusive בונוס: € 590 חינם שבב הקזינו על המלך Bam Bam ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

$ 100 קזינו חינם Chips ב VIP אחזקות 77X הימור $ 785000 מקס נסיגה מענקי: 910% בונוס הפקדה ראשונה על אליפות כדורגל ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

44 חינם ספינים ללא הפקדה ב- VIP Stakes 35x Wagering € 89000 מזומן מקסימלי מחוץ בונוס קזינו בונוס: $ 335 טורניר משבצת freeroll יומי על ג 'ולי רוג' ר & S ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

€ 290 חינם שבב ב- VIP Stakes 50x Wagering € 401000 מקס נסיגה מענק נוסף: € 2935 אין בונוס הפקדה על ספינה Colada Yggdrasil חריץ משחק ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

65% בונוס ברוכים הבאים קזינו ב VIP Stakes 55x לשחק דרך קזינו EURO 247000 מקס CashOutExtra בונוס קזינו: 290 חינם מסובב שום הפקדה על פירותי פרוסט Booongo קזינו משבצות ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

€ 666 טורנירי קזינו פרירול ב- VIP Stakes 44X WagerEURO 175000 מקס מזומן נוסף בונוס קזינו: $ 1111 קזינו טורנירים פרירול על גלגל המזל: הו ...... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

$ 645 טורניר קזינו מקוון ב- VIP Stakes 60X לשחק דרך שלנו 952000 מקס מזומן מענק נוסף: € 444 חינם קזינו טורניר על אודיסאוס משחק חריץ Playson ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

$ 400 צ 'יפס חינם ב- VIP Stakes 55X דרישות הימור £ 953000 מקס במזומן מחוץ בונוס נוסף: € 440 לא קוד הפקדה בונוס על משחק jykyll הייד Microgaming חריץ ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

595% התאמה בקזינו בונוס התאמה ב- VIP Stakes 45x לשחק דרך EERO 16000 מקס במזומן outcclusive בונוס קזינו: £ 4575 לא הפקדה בונוס קזינו על יהלומים 777 ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

$ 255 כסף חינם ב- VIP Stakes 40X לשחק דרך € 314000 מקס עם מענק בונוס: 260 חינם ספינים על אור ירוק משחק חריץ Rtg ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

210 חינם ספינים ללא קזינו הפקדה ב VIP Stakes 55X לשחק באמצעות קזינו ENUMX מקס מענק בונוס: $ 15000 קזינו טורניר על נהר של עושר ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

95 חינם ספינים קזינו ב VIP Stakes 66x לשחק דרך € 638000 מקס מענק בונוס: $ 2330 אין הפקדה על קבר האוצר ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

€ 265 אין בונוס קזינו בונוס ב VIP אחזקות 50X דרישות הימורהור 186000 מקסימום משיכה בונוס: בונוס 650 חינם Chip קזינו על Fruitz ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

520% התאמה בונוס קזינו ב- VIP Stakes 35X לשחק דרך קזינו $ 799000 מקס נסיגה מענק נוסף: $ 190 קזינו טורניר על סגנון פינגווין ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

165% אין בונוס כללים! ב- VIP Stakes 65X WageringEur 859000 מקס במזומן יוצא דופן בונוס: 960% הקזינו בונוס הרשמה הטוב ביותר על קסם קסם Microgaming חריץ משחק ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

230 חינם ספינים ללא הפקדה ב- VIP Stakes 77x הימור $ 829000 מקס CashOut בונוס: 175 חינם ספינים על Whospunit? ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

$ 480 קזינו שבב חינם ב- VIP Stakes 30x לשחק דרך קזינו שלנו 282000 מקס מזומן outExtra קזינו בונוס: Eur 415 קזינו מקוון טורניר על נירוונה Yggdrasil חריץ משחק ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

€ 700 טורניר ב- VIP Stakes 55x לשחק דרך € 899000 מקס CashOut בונוס נוסף: 240 נאמנות חינם ספינים! על האיש של פלדה ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

€ 2615 אין הפקדה בונוס קזינו ב- VIP Stakes 30x WageringEUR 266000 מקס במזומן מענק נוסף: $ 3165 אין הפקדה הקזינו בונוס על אלדין מורשת ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

€ 444 טורניר קזינו מקוון ב- VIP Stakes 77x wagering € 598000 מקס במזומן outclusive בונוס: 660% בונוס התאמה בונוס על שלוש משאלות Betsoft משחק חריץ ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

Eur 4465 אין קוד בונוס הפקדה ב- VIP Stakes 44X הימור € 148000 מקס CashOut קזינו בונוס: 830% התאמה בונוס קזינו על בונוס פרנזי Simbat ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

EUR 575 טורניר משבצת פרירול יומי ב- VIP Stakes 33x הימור € 410000 מקס במזומן מחוץ בונוס נוסף: £ 370 שבב חינם על האימפריה Fortune ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

€ 4985 אין הפקדה ב- VIP ההימור 50x הימור $ 271000 מקס מענק בונוס: $ 1325 אין בונוס הפקדה קזינו על Barnstormer באקס ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

£ 1070 אין בונוס הפקדה ב- VIP Stakes 44x הימור € 586000 מקס CashOut בונוס: $ 375 חינם צ 'יפ קזינו סוד אבוד של אטלנטיס ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

€ 65 חינם במזומן VIP אחזקות 45X לשחק דרך קזינו $ 388000 מקס CashOutExclusive בונוס: $ 610 טורניר על מפלצת קרלו ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

85% התאמה בקזינו בונוס התאמה ב- VIP Stakes 65X לשחק דרך קזינואורו 185000 מקס CashOutextra בונוס: € 170 אין בונוס קזינו בונוס על Jekyll והייד Playtech חריץ משחק ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

$ 3390 אין בונוס הפקדה ב- VIP Stakes 77x לשחק דרך € 910000 מקס CashOutspecial בונוס: 380% התאמה בונוס קזינו על Mandarin Fortune ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

230% בונוס הפקדה ראשונה ב VIP אחזקות 30X הימור 200000 מקס במזומן מחוץ בונוס: EUR 4835 אין בונוס קזינו הפקדה על קציר מתוק ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

$ 505 טורניר קזינו מקוון ב- VIP Stakes 77x הימור $ 634000 משיכה מקסימלית בונוס מיוחד: $ 350 צ 'יפ חינם על לילה של המסתורין ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

Eur 120 טורניר קזינו מקוון ב- VIP Stakes 55x הימור $ 474000 מקס במזומן outExtra בונוס קזינו: 135 חינם ספינים עכשיו על סוכר העומס סוכר ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

110 חינם ספינים ב- VIP Stakes 30x Wagering £ 967000 מקס CashOutExtra בונוס: 195 נאמנות חינם ספינים! על סקנדינביה תינוקות Playn Go משחק חריץ ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

275% התאמה בונוס קזינו ב- VIP Stakes 33x הימור € 436000 מקס CashOutexclusive בונוס: 55% בונוס התאמה בונוס על טריק או לטפל לינדר קזינו משבצות ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

$ 3855 אין קוד בונוס הפקדה ב- VIP Stakes 40X דרישות הימורעמוד 685000 מקס מזומן outcclusive בונוס קזינו: 705% בונוס הפקדה ראשונה על כדור של בושה ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

$ 345 לא קוד בונוס הפקדה ב VIP Stakes 33x הימור £ 501000 מקס CashOutextra בונוס: € 885 קזינו מקוון טורניר על האוצר לרוץ ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

590% הטוב ביותר בונוס הקזינו הרשמה ב- VIP Stakes 40x לשחק באמצעות £ 450000 מקסימום משיכה בונוס נוסף: 960% בונוס התאמה קזינו על Odyssee ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

€ 3400 אין הפקדה בונוס קזינו ב- VIP Stakes 65x הימור € 401000 מקס במזומן out בונוס מיוחד: 255 חינם ספינים על Gambsters Gamblers ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

$ 1015 אין הפקדה בונוס קזינו ב VIP Stakes 44X הימור $ 83000 מקס משיכה מענקי בונוס: $ 350 שבב קזינו על המלך ארתור ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

יורו 405 קזינו שבב ב- VIP Stakes 77x לשחק דרך € 565000 מקסימום משיכה בונוס בלעדי: $ 780 טורניר קזינו מקוון על Burlesque Hd קזינו משחק קזינו העולם ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

€ 1495 לא בונוס הפקדה ב- VIP Stakes 66x WageringEur 906000 מקסימום משיכה קזינו בונוס: $ 1135 אין בונוס קזינו בונוס על Cashosaurus ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

€ 335 טורניר ב- VIP Stakes 45x WageringEURO 237000 מקס מענק מקסימלי: € 3050 אין בונוס קזינו בונוס על מאמה מיה Betsoft משחק חריץ ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

$ 200 שבב חינם ב- VIP Stakes 50x הימור דרישות 971000 מקס במזומן outExtra בונוס: $ 355 מזומנים חינם על Robocop Playtech חריץ משחק ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

200 חינם ספינים ללא הפקדה ב- VIP Stakes 60x הימור $ 194000 מקס משיכה בונוס בלעדי: EUR 235 טורניר על מספר אחד ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

€ 205 שבב קזינו ב- VIP Stakes 77X לשחק דרך קזינו $ 167000 מקס משיכה בונוס: 300 חינם ספינים קזינו על ראש לינר Merkur משחק חריץ ... עוד >> >>

📁 קטגוריה:

נוצר:

בתוקף:

עמוד 1 של 21 2

בונוסים לא מהימנים

סה"כ: 0

מצטערים, לא נמצא בונוס קזינו